David Yadid
דוד ידיד משרד עורכי דין ונוטריון
 
 
 
 
חיפוש
 
 
 
 
 
 

אזרחויות זרות

מעת הקמתו, משרדנו מטפל בהסדרת והשגת אזרחויות, דרכונים, ויזות משקיעים והיתרי תושבות במדינות שונות, אל מול הגורמים המשפטיים והרשויות הרלוונטיות, לצאצאי מי שעלו מגרמניה, אוסטריה ופולין.

באחרונה, לאור שינויי חקיקה בפורטוגל ובספרד, החל משרדנו לייצג לקוחות בכל הקשור להשגת אזרחויות, היתרי תושבות וויזות משקיעים במדינות אלו. אנו פועלים בספרד ובפורטוגל בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מקומיים גדולים ומוכרים.

הן החוק בפורטוגל והן החוק בספרד, בנוסחיהם העדכניים, מאפשרים לאזרח ישראלי לשמור על אזרחותו ואינם מחייבים ויתור על האזרחות הישראלית. אזרחות ספרדית ואזרחות פורטוגלית הן אזרחויות של האיחוד האירופי המאפשרות הוצאת דרכון הנותן חופש תנועה ברחבי אירופה, על פי יישום אמנת שנגן, ונכון לכתיבת שורות אלו גם כניסה לארצות הברית ללא צורך בוויזה.

המרוץ לדרכון הזר: זינוק בביקוש לאזרחות זרה - חדשות 2
השילוב של יכולת משרדנו להתמודד עם חומר היסטורי וחוות דעת בנושא יחד עם התמודדות יום יומית עם דין זר, מאפשרים לנו לתת ללקוחותינו ייעוץ מקיף בתחומים אלו.

עוד על נושא אזרחות פורטוגלית


עוד על נושא אזרחות ספרדית

עוד על נושא ויזת משקיעים בפורטוגל

עוד על נושא השקעות בנדל"ן ותושבות ביוון