מענק חד פעמי למי שהועבר ב"קינדר- טרנספורט"

"קינדר-טרנספורט" הוא כינוי למשלוחי הצלה של 12,000 ילדים, מתוכם 10,000 יהודים, מגרמניה הנאצית, אוסטריה וחלקים שסופחו של צ'כוסלובקיה ופולין, לשם הימלטות מפני הנאצים לאנגליה (בריטניה דאז) בתקופה שבין דצמבר 1938, לפרוץ מלחמת העולם השנייה , ב-1 בספטמבר 1939.

ה"קינדר-טרנספורטה" תוכנן על ידי קבוצות יהודיות בגרמניה הנאצית, בשל ההבנה כי מצב היהודים שם הולך ונעשה מסוכן. לחץ רב הופעל על בריטניה, אשר בידה הייתה השליטה בהגירה לארץ ישראל. הסוכנות היהודית דרשה את קליטתם של 10,000 ילדים יהודים מגרמניה לארץ ישראל, אך הצעה שנדחתה על ידי שלטונות המנדט הבריטי. עם זאת, בלחץ הציבור הבריטי, שהיה מזועזע מאירועי "ליל הבדולח" הסכימה הממשלה הבריטית לקלוט בשטחיה-שלה אלפי ילדים יהודים וכך נפתח הפתח להצלה. משלוחים רבים עברו דרך הולנד במשך מספר חודשים אך נעצרו עם כיבוש הולנד בשנת 1940.

רוב המכריע של הילדים שהועברו במשלוחים אלו, לא יראה עוד את משפחותיהם, שרבים מהם נרצחו מאוחר יותר במחנות ההשמדה הנאציים.

לאחרונה פורסם כי ניצולי שואה, אשר היו ילדים ב"קינדר טרנספורט", יהיו זכאים לפיצויים כספיים, באמצעות ועידת התביעות. ההודעה על הפיצוי החדש ניתנה בסמוך לציון שמונים שנה להצלת הילדים והעברתם לשטחי בריטניה, עת הרכבת הראשונה הגיעה להארוויץ', אנגליה ביום 02.12.1938, עם 196 ילדים.

על פי פרסומי וועידת תביעות, ישולם מענק חד פעמי למי שהועברו בקינדר- טרנספורט. קבלת פיצויים אחרים בגין רדיפות הנאצים, בין אם כתגמולים ובין אם כמענקים, אינו שולל את הזכות לקבלת פיצוי מקרן ה"קינדר טרנספורט". הגשת הבקשה היא אל ועידת התביעות והתשלום יבוצע מכספי משרד האוצר הגרמני.