PRAGMA
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פיצוי בגין רכוש שהולאם בפולין הקומוניסטית

במהלך החודשים ספטמבר- אוקטובר 2017, מתגבשת בפולין הצעת חוק שבמסגרתה עשויים לזכות יהודים יוצאי פולין ואף חלק מיורשיהם בפיצוי כספי אודות רכוש שהולאם מהם בשנים 1945-1989, אז המדינה היתה תחת שלטון קומוניסטי.

כפי שהדבר מצטייר כעת, במסגרת החוק, הקורם עור וגידים, יתאפשר למי שרכושו הולאם בזמן המשטר הקומוניסטי שהוקם בפולין, ששרר מתום מלחמת העולם השנייה ועד סוף שנות ה-80, בקבלת פיצוי כספי אשר יהיה שווה ערך ל-20% משווי הנכסים שהולאמו. שאיפתם של אזרחים רבים בישראל שהחוק החדש יכלול בתוכו לא רק את מי שהיו אזרחים בפולין באותה עת. כמובן שלאור חלוף השנים, יש רצון שהחוק יכלול גם את יורשיהם.

כבר עתה, ניתן להצביע על מספר סוגיות, העולות במסגרת הצעת החוק. הסוגיה הבולטת והמרכזית נוגעת לאופי הפיצוי. לא תתקיים בפועל השבה בעין של רכוש שהולאם ולבעליו יינתן פיצוי כספי בלבד. סוגיה שנייה הינה גובה הפיצוי. שווי הפיצוי יהיה כ-20% משווי כלל הרכוש שהולאם, כאשר 75% מכלל הפיצוי שייקבע, ישולם במזומן והשאר ישולם באגרות חוב מטעם ממשלת פולין. לאור שינויי גבולות שפולין עברה במשך השנים, עולה סוגיית חלות החוק העתידי על חלק מהנכסים. עתה מסתמן כי הפיצוי יינתן רק בעבור נכסים אשר נמצאים במסגרת גבולותיה של פולין כיום.

סוגיה נוספת הינה רלוונטיות החוק המתגבש למי שאינו אזרח פולין כיום. החלת החוק גם על מי שהיה בעבר תושב פולין שרכושו הולאם וכיום הינו אזרח ישראלי הופכת אותו עבור משפחות רבות בישראל לרלוונטי. בשלב בו יוגדרו במדויק התבחינים המאפשרים להיכנס בגדר הזכאים לפיצויי, ניתן יהיה, גם בישראל, להעריך את כמות הזכאים ואף את שווי ערך הנכסים הפוטנציאלי שעל הממשלה הפולנית להשיב. קידום נושא הפיצויים גם בעבור רכוש שהולאם ע"י הקומוניסטים, מהווה כמובן צעד מבורך שיש בו בכדי לנסות ולתקן במעט את העוול שנגרם לקהילה היהודית הגדולה שהחיתה בפולין, אשר רבים מהם נרדפו גם לאחר שהסתיימה מלחמת העולם השנייה. כולנו תקווה שהפעם היוזמה בפולין תביא בסופו של תהליך הענקת פיצויים ליהודים אשר רכושם הולאם באותה עת, גם בעבור יוזמות דומות במדינות נוספות ברחבי אירופה.

דילוג לתוכן