PRAGMA
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פיצויים מגרמניה

בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, מסדה ממשלת גרמניה המערבית את דרכי הפיצוי השונות ליחידים ולאומות השונות. עד לנפילת חומת ברלין ואיחוד גרמניה, מלוא הפיצויים מגרמניה נעשו לתושבי הגוש המערבי. כחלק מאותם פיצויים לניצולי שואה, הוסכם שהניצולים יקבלו פיצוי אישי בגין הרדיפות והפגיעות שאותו אדם סבל מיד הנאצים ועוזריהם.

כחלק מאותן הסכמות, סוכם גם על הקמת גוף, אשר ירכז בשם העם היהודי את עיקר התביעות הללו והוקמה ועידת התביעות החומריות של העם היהודי, האמונה על ניהול המשא ומתן עם גרמניה המערבית ומעת איחודה – גרמניה המאוחדת. מאז שנות ה-90 ועידת התביעות אף מרכזת את ביצוע חלק מתשלום התגמולים והפיצוים מגרמניה.

פיצויים לניצולי שואה

משרדנו עוסק מעת הקמתו בהשגת זכאות לתגמולים ופיצויים שונים מממשלת גרמניה, הן באופן ישיר והן באמצעות ועידת התביעות החומריות של העם היהודי.

בין היתר, אנו מייצגים לקוחות למול:

  • השגת מענק חד פעמי והכרה מקרן הסיוע של ועידת התביעות.
  • הסדרת תגמולים חודשיים והכרה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
  • הסדרת זכאות לקבלת קצבת זקנה, קצבת זקנה וקצבת יורשים מהמוסד לביטוח סוציאלי הגרמני.
  • הסדרת פיצויים לניצולי שואה בגין רכוש ממזרח גרמניה למול קרן הבקשות המאוחרות של ועידת התביעות.
535

פיצויים מגרמניה לדור שני

רבים פונים ושואלים אותנו באם לילדיהם של ניצולי השואה, בני הדור השני, אשר נולדו לאחר מלחמת העולם השנייה, יש זכויות מכוח הרדיפות שנרדפו הוריהם.

ככלל, התשובה לשאלה זו שלילית וזאת מהטעם שהזכות לפיצויים אינה עוברת בירושה. לכלל זה יש מספר יוצאי דופן מובהקים, ובהם בין היתר:

  • אדם אשר הוכר כנרדף על פי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז – 1957 ובנו היה נסמך על שולחנו יהיה זכאי לשנה נוספת של תגמולים לאחר פטירתו.
  • ממשלת צרפת זיכתה במקרים מסוימים את ילדיהם של ניצולי שואה בתגמול.
  • ממשלת הולנד גם כן זיכתה בעבר בתגמול את ילדי ניצולי השואה בארצה.
  • יורשי ניצול שואה, שיכול היה להיות מוכר כזכאי לקצבת זקנה בגין עבודתו בגטו מאת המוסד לביטוח סוציאלי הגרמני – ולא הגיש תביעתו בחייו, יכולים במקרים מסוימים גם כן לעמוד על זכויותיו. אין זו זכות של בני הדור השני, אך ראוי לכלול אותה ברשימה זו.
  • זכויות מגרמניה לדור שני לא תמיד תינתנה כפיצוי פיננסי; בני הדור השני זכאים לתמיכה נפשית מסוימת בישראל, כאשר ניתן לקשור את העובדה שגדלו כדור שני לשואה למצבם הנפשי.

לקריאה נרחבת על כל אחד מסוגי הפיצוים מגרמניה:

דילוג לתוכן