PRAGMA
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ייפוי כוח מתמשך – לתכנן את העתיד שלך כבר היום

תוחלת החיים בישראל עלתה באופן משמעותי בשנים האחרונות והנתונים מצביעים כי אחוז בני הגיל השלישי בישראל הולך וגדל בקצב מהיר מאד, זוהי מהפכה חברתית של ממש.

אחוז גבוה מהקשישים בישראל, סובלים מבעיות דמנטיות כגון אלצהיימר, דמנציה ומגיעים למצב של חוסר כשירות.
על כן, חובה על כל אדם לתכנן את עתידו לקראת הגעתו לזקנה, וגם להתכונן למקרים אחרים בהם עקב מחלה או תאונה חלילה, שיכולה לקרות גם בגיל צעיר, אפשר להפוך לבלתי כשירים הנזקקים לאדם שיתמנה כמיופה כוח לקבלת החלטות חשובות במקומם, בכל תחומי החיים.
באחרונה, המחוקק הישראלי נתן מענה מסוים, לחלק מהצרכים הללו.

כחלק מהתמחות משרדנו במתן טיפול משפטי לבני הגיל השלישי, מספר עורכי דין במשרד עברו השתלמות בהליך הכנת ייפוי כוח מתמשך ויכולים לתת טיפול משפטי זה.

ייפוי כוח מתמשך וכלים משפטיים אחרים המהווים תחליף לאפוטרופסות

הרפורמה בדיני הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016, הביאה עמה בשורה גדולה וחדשנות לישראל ושמה לה כעיקרון – על את רצון האדם. הרפורמה הוסיפה לדיני הכשרות מספר אלטרנטיבות חלופיות למוסד האפוטרופסות המסורתי: ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, תומך בקבלת החלטות ומסמך הבעת רצון.

א- ייפוי כוח מתמשך-(enduring power of attorney)

עובר לתיקון 18 לחוק, דרך המלך הייתה מינוי אפוטרופוס על ידי בית משפט לענייני משפחה, וזאת רק לאחר שהאדם הגיע למצב רפואי של אי כשירות, שבו אינו יכול לדאוג לענייניו (האישיים/הרפואיים/הרכושיים). הליך זה, מצריך פנייה לבית המשפט וגוזל זמן רב, שלעיתים אינו בנמצא, הואיל ויש לקבל החלטות קריטיות במהירות (כגון הליך רפואי בהול). חיסרון נוסף לנתיב האפוטרופסות, הוא חוסר התחשבות ברצון האדם שמונה לו אפוטרופוס, בדבר השאלות מי ימונה לו כאפוטרופוס וכיצד תראה שגרת חייו (היכן יתגורר, מה יאכל, כיצד ינוהלו נכסיו ועסקיו וכו'). למעשה כל חייו של האדם מופקדים בידיו של האפוטרופוס שמונה לו על ידי בית המשפט, מבלי כל התחשבות ברצונותיו. חיסרון נוסף לשיטה זו היא, שהאפוטורופוס חייב בדיווחים שוטפים למדינה, דבר המסרבל את האפוטרופוס ומכביד עליו וכן פוגע בפרטיות ובצנעת האדם שמונה לו האפוטרופוס.

הבשורה הגדולה של ייפוי כוח מתמשך, היא היכולת לאפשר לכל אדם בגיר (הממנה) לקחת מראש שליטה על חייו ולהחליט מראש בעודו צלול ובעל כשירות , מי מבין מקורביו ימונה לו כמיופה כח (אדם אחד או יותר, ביחד או לחוד), אשר יהיה מוסמך ורשאי לייצג את הממנה בעניינים שיקבעו מראש בייפוי הכוח (אישיים/רפואיים/רכושיים), כולם או מקצתם, כאשר לא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו כשיגיע למצב של חוסר כשירות ("אינו מסוגל להבין בדבר") עקב זיקנה, תאונה או מחלה, ואיך תיראה שגרת חייו- על פי העדפות והוראות שהוא יכתוב ויפרט מראש למי שהוא ממנה כמיופה כוחו, במסמך הנחיות מקדימות. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם לקבל שליטה היום למצב עתידי שבו לא תהיה לו שליטה.
זו למעשה פריווילגיה עצומה, שכן עד לתיקון 18 לחוק, לאדם שהיה מתמנה לו אפוטרופוס לא היתה כל אמירה בעניין, והוא נמצא במצב רפואי שהוא כבר לא יכול לבטא מהו רצונו. ייפוי הכוח המתמשך יכול לפתור בעיות עתידיות וכן למנוע סכסוכים מיותרים במשפחה. הממנה רשאי לקבוע מראש מהו המועד שבו יכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך. כך למשל, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח יכנס לפועל רק כאשר שני בני משפחה ביחד מגיעים למסקנה שאדם אינו כשיר עוד, או על פי החלטת רופא פסיכיאטר או כל מנגנון הגיוני אחר שיבקש לקבוע הממנה. יתרון נוסף של ייפוי כוח מתמשך הוא שהוא חוסך פנייה לערכאות משפטיות בבקשה להתמנות כאפוטרופוס, ובכך נחסך זמן שיפוטי, בירוקרטיה, כסף וזמן יקר.

ייפוי הכוח המתמשך מהווה פיתרון לבני הגיל השלישי, לבעלי עסקים ונכסים רבים וגם לכל אדם המעוניין להסדיר מבעוד מועד את הטיפול בו לכשלא יהיה כשיר.
ייפוי הכוח המתמשך יכול לקבוע כי ימונו מספר מיופי כוח (ביחד ולחוד, או מיופה כוח ומיופה חלופי תחתיו) או לקבוע כל חלוקה אחרת בה יחפוץ הממנה. כך למשל יכול הממנה לקבוע כי מיופה כוח אחד ימונה לענייניו האישיים והרכושיים, ושני אנשים אחרים ימונו כמיופי כוח לעניינים רפואיים.

ייפוי הכוח המתמשך יכול להכיל מספר נושאים, כולם או חלקם, הכל לפי רצון הממנה:

עניינים אישיים – ייפוי הכוח המתמשך, מאפשר לאדם לפרט מראש, כיצד הוא מעוניין שתראה שגרת יומו עד לפרטים הכי קטנים. כך למשל, יכול אדם לכתוב כי ברצונו להמשיך להתגורר בביתו וכי יוצמד לו עובד זר/ כי ברצונו להתגורר במוסד סיעודי מסוים; רצונות בדבר המשך מגורים עם חיית מחמד; העדפות של מזון צמחוני/טבעוני, תחביבים (צפייה בערוץ טלוויזיה מסוים, מפגשים במועדון זקנים וכו').

עניינים רפואיים – הממנה רשאי לתת מראש למיופה הכוח הסכמה להחליט בכל ענייניו הרפואיים למצב שבו לא יוכל ליתן הסכמה מדעת, בהתאם לחוק זכויות החולה. כך למשל, יכול אדם לבחור מי יהיו הרופאים שיטפלו בו, איזה מוסד רפואי יטפל בו, אילו טיפולים רפואיים היה/לא היה מעוניין לקבל. יצוין, כי אדם המעוניין לחתום על ייפוי כוח רפואי, יכול לעשות זאת בשתי דרכים: חתימה על ייפויי כוח רפואי (בלבד) בפני עורך דין, רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך, או חתימה על ייפוי כוח מתמשך ובו מילוי הפרק בדבר ייפוי כוח רפואי. לצורך הסכמה לייפוי כוח גם בעניינים הנוגעים לבדיקה/טיפול/אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי- גם במקרה של התנגדותו של הממנה- נדרשת הסכמה מפורשת של הממנה, וחתימתו על נספח נוסף אשר צריך להיחתם בפני רופא פסיכיאטר, לאחר שהוסבר לו על משמעות הצהרתו (המדובר בחוזה יוליסס- זוהי הסכמה מיוחדת אשר כובלת את רצונו של האדם בעתיד ולכן נדרש פה הנספח הנוסף). יצוין כי ייפוי כוח רפואי (בנפרד או במסגרת ייפוי הכוח המתמשך), אינו כולל הוראות הקשורות לחוק החולה הנוטה למות- ולשם כך יש לחתום על ייפוי כוח נפרד.

עניינים רכושיים – הממנה רשאי לתת הרשאה למיופה הכוח לפעול בשמו בענייניו הרכושיים במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. כך למשל: הוראות כיצד לנהל את חשבונות הבנק, היכן להשקיע כספים, מתי ובאיזה סכום להשכיר את הדירה ועוד. ייפוי הכוח המתמשך וההוראות שבו לענייני רכוש, הם מנגנון פיקוח ושליטה על הוצאות שיוציא מיופה הכוח. לעניין ייפוי הכוח המתמשך בעניינים רכושיים (להבדיל מעניינים אישיים ורפואיים), ניתן לקבוע את המועד שבו יכנס לתוקפו: כשהממנה לא יהיה כשיר, או לקבוע מועד אחר תוך קביעת תאריך נקוב, עוד כשהממנה כשיר משפטית. כך למעשה, ייפוי הכוח לעניינים הרכושיים יכנס לתוקפו מהתאריך הנקוב שהחליט הממנה ויהווה ייפוי כוח רגיל (ע"פ דיני השליחות), וכשהאדם הממנה יכנס למצב של חוסר כשירות, יהפוך המסמך לייפוי כוח מתמשך. (יחד עם זאת- הדבר עלול ליצור בלבול בייפוי הכוח, הואיל וע"פ דיני השליחות, ייפוי כוח רגיל פוקע שהאדם אינו בעל כשירות, ואילו דווקא ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף כשהאדם אינו כשיר ויש לתת על כך את הדעת בבחירת המסמך המתאים).

אדם מיודע – הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך, אדם אחד או יותר, אשר יהיו מיודעים כאשר מיופה הכוח נכנס לתפקידו ובכל פעולה/חלק מהפעולות שיבצע מיופה הכוח (ע"פ ההנחיות בייפויי הכוח). זהו למעשה מעין מנגנון של בקרה פנימית של האנשים המיודעים על אופן תפקודו של מיופה הכוח, מבלי הצורך לערב את האפוטרופוס או את בית המשפט.

את ייפוי הכוח יכול לערוך אך ורק עורך דין אשר עבר הכשרה ספציפית לעריכת ייפוי כוח מתמשך על ידי משרד המשפטים. לאחר עריכתו, עורך הדין יפקידו באופן מקוון באתר האפוטרופוס הכללי, וייפוי הכוח המתמשך יישאר "רדום" ויופעל רק כאשר יבשילו התנאים ע"פ ההנחיות בייפוי הכוח, לפיהן האדם אינו כשיר, וזאת מבלי להזדקק לאישורו של בית המשפט. במקרה כזה, על מיופה הכוח שנכנס לתפקיד חלה חובת דיווח לממנה ולאפוטרופוס הכללי כי הוא נכנס לתפקיד (וכן דיווח לאדם מיודע אם נקבע כזה בייפוי הכוח).

יפוי הכוח הינו רחב למדי ויכול להקנות למיופה הכוח סמכויות רבות, למעט מספר הגבלות הקבועות בחוק, לגבי פעולות שמצריכות הרשאה מפורשת של הממנה, כגון באם הממנה מעוניין ליתן למיופה הכוח סמכות ליתן מתנה או תרומה, חייב הדבר להיכתב מפורשות בייפוי הכוח (וגם באם ניתנה הרשאה כזו, היא מוגבלת עד סכום מצטבר של 100,000 ₪). ישנן פעולות המצריכות אישור בית משפט- כך למשל ענייני מקרקעין. כמו כן, מיופה הכוח לא רשאי לבצע פעולות שעל פי הדין נדרשת פעולה אישית של האדם- למשל: אינו מוסמך לערוך צוואה, למסור ילד לאימוץ ועוד.
המחוקק שם בעדיפות עליונה את רצונו של האדם, ועל כן מיופה הכוח צריך לאפשר לממנה זכות להביע את עצמו ככל שניתן (גם בזמן שהוא לא כשיר) ולפעול על פי רצונו, ככל שניתן לממש זאת.

ביטול/פקיעת ייפוי הכוח המתמשך
תיקון 18 לחוק קובע מתי ייפוי הכוח מתבטל –ראשית, יכול הממנה עצמו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך בעודו כשיר או לקבוע בייפוי הכוח מקרים בתנאים מפורשים שבהם יפקע ייפוי הכוח. הואיל וייפוי הכוח המתמשך הינו מעין "צוואה בחיים" ומהווה מסמך משלים לצוואה, אין כל מניעה לבטלו או לשנותו ולהפקיד ייפוי כוח מתמשך חדש המבטל את הקודם. במקרה שבו הממנה ומיופה הכוח היו נשואים או ידועים בציבור, יבוטל ייפוי הכוח בעת גירושין בין בני זוג נשואים או פרידה בין ידועים בציבור. מקרים נוספים בהם ייפוי הכוח המתמשך פוקע הוא במקרה של מות מיופה הכוח או הממנה וכן במקרים נוספים המנויים בחוק.

ייפוי הכוח המתמשך ממשיך לעמוד בתוקפו במשך 90 יום לאחר פטירת הממנה, אלא אם הממנה קבע אחרת בייפוי הכוח. בכך, הדבר מאפשר למיופה הכוח לשלם מכספי הממנה המנוח תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו לו, או הקשורים ברכושו, כגון למשל תשלומי פיצויים למטפל סיעודי או תשלומים אחרונים למוסד סיעודי, טיפול והוצאות הקשורות בנכסים מושכרים, הוצאות קבורה ואבלות.

שכר טרחה למיופה הכוח
מיופה הכוח יהיה זכאי לשכר בגין פועלו, רק אם הדבר נכתב מפורשות בייפוי הכוח וצוין שיעור השכר או פרמטר לקביעתו. לגבי החזר הוצאותיו של מיופה הכוח- הוא זכאי לנכות מנכסי הממנה את הוצאותיו הסבירות שהוציא לשם הפעלת סמכויותיו לפי ייפוי הכוח. מומלץ מאד, כי בדומה לאפוטרופוס, גם מיופה הכוח ינהל רישום מסודר של הוצאותיו והכנסותיו מתוקף תפקידו, וישמור קבלות וחשבונות.

ב- הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס על ידי בית משפט

ישנם מקרים שבהם הממנה לא מעוניין בעריכת ייפוי כוח מתמשך, אלא דווקא במסלול של האפוטרופסות, למשל במקרים הבאים: האדם לא יכול או לא מעוניין לערוך ייפוי כוח מתמשך; למקרה שבו ייפוי הכוח המתמשך בוטל מסיבה כלשהיא; במקרה שהאדם מעוניין בפיקוח הדוק יותר של ביהמ"ש והאפוטרופוס הכללי; כשהאדם הוא ערירי ואין לו אדם קרוב שיוכל למנות; מקרים בהם הממנה לא סומך על מי מבני משפחתו או קרוביו שימונה לו כמיופה כוח ועוד. במקרים כאלו, יעדיף האדם כי בית המשפט ימנה לו אפוטרופוס שיהיה תחת הפיקוח של האפוטרופוס הכללי. במקרה כזה, יש ביכולתו של הממנה לערוך מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס על ידי בית משפט, ובו לציין את רצונותיו והעדפותיו האישיות מבעוד מועד (בדומה למסמך הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך). כך למשל, יכול הממנה לבחור מי ימונה לו כאפוטרופוס, אדם אחד או יותר/ ביחד או לחוד/אדם אחד לכל עניין. ניתן לנסח בקשה בהתאמה אישית, וכן לקבוע גבולות גזרה של האפוטרופסות, למשל- מינוי אפוטרופוס אחד רק לענייני רכוש, ואדם אחר לעניינים אישיים ורפואיים.

ג- תומך בקבלת החלטות

ישנם מקרים שבהם אדם הוא כשיר משפטית, אולם כושר יכולתו לקבל החלטות הינו לקוי (מתאים לאנשים בעלי מוגבלויות נפשיות או שכליות). במקרה כזה, אין צורך במינוי אפוטרופוס, הליך דרסטי, הפוגע משמעותית ברצון האדם ובחירותו, וניתן להסתפק בכלי שפגיעתו היא פחותה- תומך בקבלת החלטות. מודל זה נועד כדי להעצים את האדם ואת יכולתו לקבל החלטות, תוך הבנה כי אנשים מסוימים נזקקים לעזרה ולסיוע בקבלת החלטות, הנגשת מידע וכיוצ"ב. כלי זה יכול לאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו, תוך סיוע של תומך בקבלת החלטות. נכון להיום, החלופה הזו נמצאת בשלב פיילוט ומי שממנה כיום תומכי החלטות הוא בית המשפט בלבד.

ד- מסמך הבעת רצון

הבעת רצון זהו מסמך המאפשר לאדם המשמש כאפוטרופוס על אדם אחר (הורה של קטין או אפוטרופוס על קטין או בגיר), לציין במסמך הבעת רצון מי יהיה האפוטרופוס המחליף במקומו, כאשר הוא עצמו לא יהיה כשיר משפטית. מסמך הבעת רצון הינו בתוקף רק כאשר בעל המסמך הינו בחיים והוא פוקע במותו. באם האפוטרופוס מעוניין לקבוע מראש מי יחליף אותו במותו, עליו לכתוב זאת בהוראה מפורשת בצוואה. מסמך הבעת רצון מצריך גם את הסכמתו והצהרתו של האפוטרופוס המחליף, אשר יתבקש לחתום על הסכמתו בפני עורך הדין.

סיכום

הרפורמה החדשה שמה כנר לרגליה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והמגמה היא להשתמש בחלופות שהוצגו לאפוטרופסות, על מנת לפגוע כמה שפחות ברצון האדם. חשוב מאד, בטרם אדם מחליט באיזו מבין האלטרנטיבות לבחור, כי הבחינה תבוצע תוך התייעצות עם עורך דין המתמצא בנושא ומכיר את כל החלופות על יתרונותיהן וחסרונותיהן, תוך התאמה אישית לצרכי הלקוח ולנסיבותיו האישיות.
משרדנו מעמיד לרשות לקוחותיו, שהנם בעיקרם בני הגיל השלישי, מגוון שירותים משפטיים המותאמים לצרכיהם, וביניהם גם עריכת ייפוי כוח מתמשך, מינוי אפוטרופסות, מסמך הבעת רצון ועריכת צוואות (אישיות או הדדיות), תוך שמירה על דיסקרטיות, גילוי הבנה, סבלנות ורגישות והכל למען השקט הנפשי של הלקוחות.


נושאים דומים:"4 שאלות על פרישה – והתשובות שיחסכו כסף", אתר ynet, עו"ד דוד ידיד ומיטל בכר ורמוכת, 20.2.19

משרדנו מעמיד לרשות לקוחותיו, שהינה בעיקרה אוכלוסיית אזרחים ותיקים ובני הגיל השלישי, מעטפת שירותים משפטיים המותאמת לצרכיהם, וביניהם גם בנושא העוולות הצרכניות, המחייב סבלנות ואוזן קשבת.

דילוג לתוכן