PRAGMA
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ויזת משקיעים בקפריסין היוונית

ישנם מספר דרכים לקבלת ויזות המאפשרות שהות ארוכה מ90 ימים, ברפובליקה של קפריסין.

האקלים הדומה, העובדה שהרוב המוחץ של תושבי קפריסין שולטים בשפה האנגלית, הקרבה של האי לישראל וסביבת העסקים הנחשבת ידידותית הופכים את קפריסין ליעד רלוונטי לצורך קבלת תושבות על ידי השקעה. חשוב להכיר שויזת המשקיע הקפריסאית אינה מאפשרת, בדרך כלל, עבודה באי, או קבלת הכנסה שמקורה אינו בדמי שכירות, ריבית או פירות של השקעה. על המשקיע, בכל החלופות, להוכיח כי מקור הכסף הוא עצמאי ושייך למשקיע . חשוב להכיר כי קיימים תבחיני משנה, אשר על המשקיע ומי שנסמך עליו לעמוד בהם, כגון הוכחת עבר נקי מפלילים.

המסלול המהיר לתושבות קבע הינו בעל ארבע חלופות השקעה:

 • קניית נכס למגורים במחיר מינימאלי של 300,000 יורו בתוספת מע"מ ישירות מיזם/קבלן.
 • השקעה בנדל"ן (למעט בתים ודירות) כלומר משרדים/חנויות/מלונות וכד', במחיר מינימאלי כולל של 300,000 יורו .ניתן לבצע השקעות אלו מהשוק המשני.
 • השקעה של 300,000 אירו בהון המניות של חברה רשומה בקפריסין אשר:
  • החברה פועלת ברפובליקה של קפריסין.
  • לחברה נוכחות  פיזית מוכחת בקפריסין; 
  • החברה מעסיקה לפחות חמישה אנשים (ללא הגבלה לגבי אזרחותם של 5 אנשים אלה, הם יכולים להיות אזרחי ישראל / אזרחי האיחוד האירופי או קפריסאים).
 • השקעה של 300,000 אירו ביחידות של קרן השקעות קולקטיביות בקפריסין, כגון קרנות השקעה אלטרנטיביות, קרנות השקעה אלטרנטיביות למספר מוגבל של אנשים וקרן השקעות אלטרנטיביות שמורה.

חשוב לדעת שלמשקיע יש אפשרות לממש זכויות לאיחוד משפחות:

 • ניתן לקבל היתר תושבות גם לילדים בוגרים, רווקים, תלויים כלכלית שהם סטודנטים בגילאי 18-25 (בין אם בקפריסין או בחו"ל) יחד עם  הגשת הבקשה וניתן לשמור על ההיתר לתושבות לאחר יום ההולדת ה-25. ההורים צריכים להציג הכנסה שנתית נוספת של 5,000 אירו לכל ילד. מובהר כי לא ניתן יהיה להוסיף להיתר בן זוג או ילדים לאחר הגשת הבקשה לויזה.
 • ניתן לקבל היתר תושבות גם להורים של המשקיע או להורי בן/בת הזוג של המשקיע הראשי: המשקיע הראשי יצטרך להציג הכנסה שנתית נוספת של 8,000 אירו לכל הורה תלוי.
ויזה לקפריסין

למידע נוסף אודות השקעות ביוון

דילוג לתוכן