PRAGMA
זהו מספר מקשר
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקרן לתביעות מאוחרות של ועידת התביעות

“קרן הבקשות המאוחרות” (Late Applicants Fund), הינה קרן המחזיקה בסך כ-250 מיליון שקל (זאת לפי פרסומי הקרן עצמה) ומיועדת עבור יורשי רכוש יהודי במזרח גרמניה, אשר הוחרם או נמכר בכפייה, על ידי הנאצים משנת 1933. מדובר בנכסים אשר ועידת התביעות קיבלה בגינם תשלום, כארגון יורש, במסגרת חוק הרכוש הגרמני, משנת 1990, וזאת לאחר שוועידת התביעות נכנסה בנעלי בעלי זכות התביעה, אשר כנראה נספו בעת השואה, ותבעה תביעות רכוש מכוח חוק זה. הקרן מיועדת ליורשי בעלי אותם הנכסים בשטחי מזרח גרמניה לשעבר, שלא הספיקו לתבוע את רכוש משפחתם עד לתאריך היעד שקבעה ממשלת גרמניה.

ניתן להגיש בקשות לקרן, שהינן תביעות לכל דבר ועניין, עד לסוף דצמבר 2014. בתום התקופה, תקבע ועידת התביעות את גובה התשלום שיקבלו היורשים הזכאים. בשום מקרה לא יעלה הסכום שיקבל יורש אחד (או קבוצת יורשים, אם ישנם מספר יורשים לנכס אחד) על 80 אחוזים מהסכום נטו שוועידת התביעות קיבלה או תקבל בגין הנכס. “הסכום נטו” הוא הסכום לאחר כל ההוצאות שוועידת התביעות אומדת אותן, כהוצאות שהוצאו בגין הנכס, כגון מסים, משכנתאות, עלות הערכת שמאי, שכר טרחת עו”ד שייצג את ועידת התביעות, ביטוח וחיובים אחרים הקשורים לנכס או לרכוש ואשר ינוכו מהסכום המקורי שהתקבל בגין הרכישה, תשלום הפיצויים או ההסדר לגבי הרכוש או הנכסים. בנוסף לכך, בשום מקרה לא יקבל מי מהיורשים, כיחיד או כקבוצה, יותר מאשר היה מקבל אילו היה מגיש תביעה בזמן, במסגרת חוק הרכוש הגרמני משנת 1990.

בקשות (תביעות) יתקבלו אך ורק מהיורשים הבאים של בעלי הרכוש לשעבר:

  • יורשו המידי של בעל הרכוש, על פי צו קיום צוואה או צו ירושה;
  • ילדים, נכדים או נינים של בעל הרכוש;
  • אחים ואחיות של בעל הרכוש;
  • ילדי האחים והאחיות המופיעים בסעיף ג' לעיל;
  • בני ובנות זוג של האנשים המצוינים בסעיפים ב', ג' ו-ד' לעיל;

משרדנו מטפל בתהליך התביעה ומלווה אותו לכל אורכו, בכלל זאת הערכת זכאות מקדימה ללקוח, ניסוח התביעה באנגלית או בגרמנית, תרגום המסמכים הנלווים לתביעה, תשאול מעמיק של הלקוח, ביצוע חקירה היסטורית מקיפה בדבר העובדות ההיסטוריות נשואות התביעה על פי הצורך, וביצוע מספר בדיקות קפדניות של התביעה בידי גורמים מוסמכים טרם הגשתה.

לאחר ביצוע כל האמור לעיל, משרדנו מגיש את התביעה אל ועידת תביעות.

לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הבקשות, החלו בוועידת התביעות לעבור עליהן ואף התקבלו כבר תשלומים ראשוניים, חלקיים, בחלק מהבקשות. ככלל, התשלומים אשר התקבלו מהווים חלק יחסי, אשר בעתיד ייתכן ויוסף עליהם תשלום נוסף. התשלום הכולל יעמוד, לכל היותר על 80% משווי הנכס.

מספר זה הינו מספר ווירטואלי והינו חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ, ומפנה את המתקשר לבית העסק.

משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.
מספר הטלפון של העסק מופיע בדף צור קשר באתר.

דילוג לתוכן