PRAGMA
זהו מספר מקשר
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אפוטרופסות והאזרח הוותיק

כחלק מהטיפול המשפטי שמעניק משרדנו לאזרחים ותיקים, אנו מלווים לקוחות אשר בני משפחתם אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם האישיים או הכספיים וצריכים במינוי אפוטרופסות. מוסד האפוטרופסות נועד לספק הגנה לאנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם, כל זאת בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962. מטרת מינויו של אדם כאפוטרופוס היא לדאוג לטובתו, לצרכיו, לרווחתו ולשמירת כבודו של החסוי, הוא האדם אשר מונה לו אפוטרופוס על ידי בית המשפט.

אפוטרופוס יכול להתמנות לענייני רכוש, לעניינים אישיים ורפואיים, ובמידת הצורך לניהול כלל ענייניו של האדם.
תפקידיו וסמכויותיו של אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט הנם רבים, כאשר טובת החסוי הנה ראשונה במעלה, ומצופה כי כל פעולה של אפוטרופוס למען החסוי תבוצע בנאמנות, באחריות ובמסירות רבה.
תפקידו של אפוטרופוס שמונה על ידי בית משפט הוא לדאוג לענייניו האישיים של אדם. בין חובותיו של האפוטרופוס ניתן למנות את חובותיו לבדוק את צרכי החסוי ורצונותיו בכל ההיבטים, לדאוג לסיפוק צרכיו היומיומיים, לבדוק האם קיים צורך, במידה והחסוי נמצא במוסד, להעבירו למגורים בקהילה. אפוטרופוס שאינו בן משפחה ידאג ליצור קשר עם בני משפחה קרובים של החסוי לבדוק את אפשרות התמיכה מצדם, וכן לבקר באופן אישי ורציף אצל החסוי.
תפקידיו של אפוטרופוס שמונה על ידי בית משפט לדאוג לעניינים רפואיים של אדם הנם לוודא כי החסוי יקבל את מלוא הטיפולים הרפואיים והנפשיים שהוא זקוק להם, להסכים או לסרב לבצע אבחון או טיפול רפואי לחסוי. במידה והחסוי מסוגל להביע את דעתו כמובן שעל האפוטרופוס להקפיד לשמוע את דעתו ולהתחשב בה ככל הניתן.
כאשר בית המשפט ממנה אפוטרופוס הוא נוהג לקבוע את תפקידי האפוטרופוס, סוג המינוי והיקפו.
תפקידיו של אפוטרופוס שמונה על ידי בית משפט לדאוג לעניינים רכושיים של אדם הנם בדיקת ענייניו הרכושיים והצורך בטיפול בהם, עריכת פעולות לאיתור הרכוש של החסוי ומיצוי זכויותיו, קביעת תקציב להוצאות שוטפות של האדם, דאגה להעברת כספים המשמשים לצרכיו של האדם, ניהול חשבונותיו ונכסיו, טיפול בהסדרת חובות החסוי וכיוצ"ב.

ניתן למצוא בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוראות הרלוונטיות בעיקר לנכסי החסוי וחובות האפוטרופוס, ביניהם, הגשת דו"ח שנתי לאפוטרופוס הכללי, הגשת פרטה, והצורך בקבלת אישור מבית המשפט לפעולות מסוימות בקשר לנכסים.

חשוב להכיר, כי כיום קיימות חלופות לאפוטרופסות, עליהן ניתן לקרוא במאמר זה:
לקריאה על מנגנון ייפוי כוח מתמשך קרא כאן

משרדנו מעמיד לרשות לקוחותיו, שהנם בעיקרם בני הגיל השלישי, שירותים משפטיים המותאמים לצרכיהם, וביניהם גם הליך מינוי אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך, תוך גילוי הבנה, סבלנות ורגישות לצרכים המיוחדים של לקוחות אלו ובני משפחתם.

מספר זה הינו מספר ווירטואלי והינו חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ, ומפנה את המתקשר לבית העסק.

משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.
מספר הטלפון של העסק מופיע בדף צור קשר באתר.

דילוג לתוכן