חותם DUN'S 100 - 2024
PRAGMA
זהו מספר מקשר
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אזרחות פורטוגלית לילדים ולבני הזוג

תוכן עניינים

ביום 12.3.2022 הודיעה הקהילה היהודית בעיר פורטו שהיא מפסיקה לקבל בקשות חדשות ותדאג לעמוד בחובתה ולסיים את הטיפול בכל הבקשות לאישור צאצאות שהוגשו עד למועד אותה בקשה.

ביום שישי, 18.3.2022, פורסמו ברבים התקנות לעניין הוכחת זיקה לפורטוגל דהיום, בתיקי בקשות לצאצאי המגורשים. שתי הדרכים המנויות, לפיהן ניתן להוכיח זיקה הן על ידי הצגת זכות במקרקעין שהועברה בירושה או על ידי הוכחת הסיטוריה של נסיעות תכופות לפורטוגל. שני התבחינים הללו אינם ברורים ומדוייקים דיים, כדי שניתן יהיה, לעת כתיבת שורות אלו, להסבירם בצורה טובה.
לבגירים – דרישת הוכחת הזיקה לפורטוגל דהיום נכנסה לתוקף ביום 1.9.2022. כל בקשה שהוגשה קודם לכן, תיבחן לא צורך בהוכחת זיקה כזו.

במהלך חודש אוקטובר 2022 ניתנה הנחייה פנימית ברשויות הפורטוגליות שמהותה דרישות נוספות להוכחת הזיקה של הקטין לפורטוגל כיום, אשר מהותה הקשחת תנאים לכל בקשת התאזרחות לקטינים. ההנחיה מיושמת בחלק מהתיקים רק כאשר הבקשה להתאזרחות הקטין עוד לא נדונה.

בחודשים האחרונים, לאור הנחייה פנימית ברשויות הפורטוגליות, מועלות דרישות להוכחת זיקה של הקטינים, לפורטוגל כיום. המדובר בדרישה שלא הועלתה בעבר, אשר יכולה להוביל גם לדחיית בקשת הקטין להתאזרחות, אפילו במקרה בו אחד מהוריו הינו כבר אזרח פורטוגלי. לאור תפנית זו, משרדנו פועל ומסייע לכל לקוח שהגיש בקשה בעבור ילדיו, להתמודד עם דרישה זו.

בקשת אזרחות לילדים הקטינים ולבן או בת הזוג לצורך שמירה על אחדות התא המשפחתי

צאצא למגורשי ספרד ופורטוגל שבקשתו לאזרחות פורטוגלית התקבלה, ירצה מן הסתם שילדיו הקטינים ובן או בת הזוג יקבלו את האזרחות הפורטוגלית גם הם, כך שאחדות התא המשפחתי תישמר. חשוב להבין שההליכים עבור ילדים ועבור בן או בת זוג הם הליכים שונים.

950

התמחות ייחודית: קידום הליכי אזרחות פורטוגלית לילדים

למשרדנו הצלחה בסוגיה אשר מעטים יודעים כיצד לטפל בה – השגת אזרחות פורטוגלית לקטינים, לאחר שהוריהם, אשר נולדו בישראל ולא בפורטוגל, קיבלו את הדרכון הפורטוגלי מכוח היותם צאצאי מגורשי ספרד ופורטוגל.

אנו גאים בכך שאנו הראשונים שהשיגו אזרחות פורטוגלית לקטין יליד הארץ, שגם אביו יליד הארץ.

מה יש להוכיח על מנת שבקשת האזרחות לילדים תצליח?

חוק האזרחות בפורטוגל דורש הוכחת זיקה של הקטין לפורטוגל, ויש להתאים את הטיפול בדרישה בכל מקרה לגופו. למשרדנו, כאמור, הצלחות מוכחות בנושא, ומדי שבוע, ילדים רבים של לקוחותינו מקבלים את אזרחותם הפורטוגלית בדרך זו.

אזרחות פורטוגלית לילדים ובני זוג: איך אפשר לקבל את הדרכון המיוחל? מעריב, עו"ד אדם ידיד 31.8.20

מה קובע החוק בפורטוגל בנוגע להסדרת מעמדם של קטינים שהוריהם בעלי אזרחות פורטוגלית?

מרגע שההורים הופכים לאזרחים פורטוגלים מן המניין, הם כבר חדלים מלהיות "מגורשי ספרד ופורטוגל", ודינם כדין כל אזרח פורטוגלי אחר. מצב זה מסדיר באופן ברור את הזיקה של ילדיהם הקטינים לפורטוגל.
המסגרת החוקית המסדירה את הטיפול בהליכי האזרחות של הילדים היא חוק האזרחות 'הרגיל', וההליך זהה להליך מתן אזרחות לקטין של כל אזרח פורטוגלי אחר.

האם ישנה משמעות למועד שבו ההורה מקבל דרכון פורטוגלי?

בהגשת בקשת התאזרחות בפורטוגל עבור ילדים יש להבדיל בין שני מצבים עיקריים:

  • המצב הראשון הוא של קטינים שנולדו להורים פורטוגלים – כלומר, שביום לידת הקטין, אחד מהוריו כבר היה אזרח פורטוגלי ובעל דרכון פורטוגלי, לאחר שקיבל את האזרחות והוא רשום במרשם האוכלוסין הפורטוגלי.

  • המצב השני הוא של קטינים שנולדו להורים שעדיין אינם פורטוגלים – כלומר, שביום לידת הקטין ההורה עוד לא היה אזרח פורטוגלי. זהו, כמובן, המצב בו נמצאים רוב הקטינים.

מה כולל הליך בקשת אזרחות לקטינים שנולדו להורים פורטוגלים?

הליך התאזרחות של קטין שהוריו הם כבר בעלי אזרחות פורטוגלית הוא הליך שמהותו היא ביורוקרטית, בעיקרה, ועניינה הסדרת מעמד שמקורו בזכות מלידה.
חוקי האיחוד האירופי, המחייבים גם את פורטוגל, קובעים כי הזכות של קטין לקבל את האזרחות של הוריו נוצרת מיד עם לידתו, אפילו אם היא ממומשת רק בשלב מאוחר יותר בחייו. ההליך אמנם כרוך בפרוצדורות פורמליות ובהגשת מסמכים שונים, אך פרט למקרים יוצאי דופן, הקטין נמצא במסלול ברור ובטוח לאזרחות.

במה שונה בקשת האזרחות עבור קטין שהוריו עדיין אינם בעלי מעמד של אזרחים פורטוגלים?

הליך ההתאזרחות של קטין, שנולד לפני שאחד מהוריו קיבל אזרחות פורטוגלית, הוא מורכב יותר. ההורים נדרשים לאותן פרוצדורות ולהצגת אותם מסמכים כמו במקרה הראשון, אך בנוסף, במרבית המקרים, הרשויות בפורטוגל ידרשו גם הוכחה של זיקה 'מודרנית' של הקטין לפורטוגל, כתנאי למתן אזרחות.

מה כוללת הדרישה להוכחת זיקה מודרנית?

הדרישה להוכיח זיקה מודרנית היא הצורך להראות את הקשר של הקטין לפורטוגל של היום – בין אם לאפשרות שעומדת לו למגורים בה, בין אם לזיקה שיש לו למערכות הבריאות, החינוך, התרבות ומערכות חברתיות אחרות, ידיעת השפה הפורטוגלית, ועוד.
הרשימה היא ארוכה, אינה סגורה, ותלויה בנסיבות הספציפיות של כל מקרה, כאשר הגיל מהווה פרמטר מהותי לשאר הדרישות.

מדוע הדרישות להוכחת זיקה של קטין משתנות בהתאם לגיל?

הצורך בהוכחת זיקה מודרנית, כמו גם היקף הזיקה שיש להראות, הם תלויי גיל. כלומר, ככל שהקטין גדול יותר, כך גדל הצורך בהוכחת הזיקה שלו לפורטוגל כתנאי לקבלת בקשתו לאזרחות. לא ניתן הרי לצפות מפעוט בן שנתיים שיציג זיקות כמו קטין בן 15.

כיצד משרדנו יסייע לכם בבקשת אזרחות פורטוגלית לילדים?

בתחילה, כשנדרשנו להליך הקטינים הראשון שלנו, נוכחנו לדעת כי כאשר המחוקק הפורטוגלי החליט לתקן את העוול ההיסטורי, ולאפשר הקלות בהליך ההתאזרחות לצאצאי המגורשים, הליך הקטינים לא הותאם לסיטואציה המיוחדת הזאת. לעת כתיבת שורות אלו, המצב נותר עוד בעינו, וקיימת אי התאמה, המייצרת 'קצר' בהליך ההתאזרחות של כל המשפחה כיחידה אחת.

משרדנו מודע לקשיים הללו, ובזכות הניסיון והידע שצברנו בנושא, אנו מטפלים בהצלחה בבקשות אזרחות פורטוגלית לילדים בכל הגילאים. ולראייה, עומדות לזכותנו האזרחויות הפורטוגליות הרבות שקיבלו כבר קטינים רבים כתוצאה מהסיוע של משרדנו.

806
789

מהו היחס של החוק הפורטוגלי בנוגע למתן אזרחות פורטוגלית לבן הזוג של המתאזרח החדש?

בשונה מקטינים, החוק הפורטוגלי נחקק מראש מתוך הבנה ורצון לתת מענה לצורך של צאצאי מגורשים שזכו לקבל אזרחות פורטוגלית, שגם בני הזוג, שאינם מצאצאי המגורשים בעצמם, יקבלו אזרחות בעצמם. עם זאת, החוק הפורטוגלי קובע תנאי סף מחמירים לשם כך, ונדרשת הוכחת זיקה ברף שהוא גבוה יותר מזה הנדרש מקטינים.

מהם תנאי הסף המקנים לבן או בת הזוג את הזכות לבקש אזרחות בעצמם?

תנאי הסף לקבלת אזרחות פורטוגלית למי שבן הזוג שלו הינו אזרח פורטוגלי הוא כי בני הזוג יהיו נשואים לפחות 3 שנות נישואין מלאות ורק אז בן או בת הזו יכולים לממש הזכות להגיש בעצמם בקשה לאזרחות. בתום אותן 3 שנים ניתן לבצע הליך של רישום הנישואין בפורטוגל, ואז, על בסיס הרישום, להגיש גם את הבקשה לאזרחות.

מדוע החוק דורש הוכחת זיקה ממשית של בן או בת הזוג?

בניגוד לילדים, מבן או בת הזוג ניתן להתגרש. הדבר פותח פתח לניצול לרעה של החוק המטיב עם צאצאי המגורשים ומאפשר מתן אזרחות למי שאינו צאצא. זו הסיבה בגללה פורטוגל דורשת רף הוכחה גבוה של זיקה לפורטוגל, שאינה נדרשת על פי רוב מילדים, כמו, למשל, מגורים בפורטוגל או שליטה מלאה בשפה הפורטוגזית.

האם ילדים משותפים יכולים להוות בסיס להוכחת הזיקה של בן או בת הזוג?

אכן כן. בן זוג שאינו פורטוגלי, שאינו מתגורר בפורטוגל או אינו דובר פורטוגזית, יכול להמתין עד שילדיו המשותפים עם בן הזוג הפורטוגלי יקבלו גם הם את האזרחות. זאת, משום שהילדים המשותפים בעלי האזרחות מהווים בעצמם הוכחה לזיקתו הממשית של בן או בת הזוג לפורטוגל.

באילו מקרים התיקון החדש לחוק האזרחות מקל עוד יותר על הוכחת זיקה?

התיקון החדש לחוק האזרחות הפורטוגלית הוסיף תנאי מיטיב, ולפיו נישואין של 6 שנים ויותר הם תנאי מספיק להוכחת זיקה. במקרים אלו, בן הזוג שאינו פורטוגלי, ושאין לו ילדים משותפים עם בעל האזרחות, יהיה פטור גם הוא מהוכחת הזיקה הממשית לפורטוגל, ורישום הנישואין לאזרח פורטוגלי יהווה עבורו בסיס מספק לקבלת אזרחות.

לבדיקת זכאות לדרכון פורטוגלי מלא את הפרטים:

מספר זה הינו מספר ווירטואלי והינו חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ, ומפנה את המתקשר לבית העסק.

משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.
מספר הטלפון של העסק מופיע בדף צור קשר באתר.

דילוג לתוכן