073-7841842
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אזרחות פורטוגלית

 
"אנו גאים בכך שייצגנו את האזרח הישראלי הראשון שקיבל אזרחות מכוח התיקון לחוק, המאפשר לצאצאי המגורשים להימנות על אזרחי פורטוגל. אנו מאושרים מכך שהצלחנו להביא להכרה באזרחותם הפורטוגלית של ילדי מי שהתאזרחו וגם בהכרה בבני זוגם של מי שהתאזרחו."

 

אזרחות פורטוגלית לצאצאי יהודי פורטוגל

 
במהלך שנת 2013, פרסמה ממשלת פורטוגל הודעה, לפיה בכוונתה לאפשר לצאצאי יהודי פורטוגל לקבל אזרחות פורטוגזית על פי קריטריונים מקלים ביחס להליך קבלת האזרחות הפורטוגזית הרגיל. ביולי 2014, ניתנה הוראה על ידי ממשלת פורטוגל לתקנן תקנות בעניין הליכי קבלת אזרחות פורטוגזית ליהודים צאצאי יהודי פורטוגל, בתוך 90 ימים.

הטיפול התמהמה מעט, אך לבסוף, ביום 27.2.2015, אושררו ההקלות בקבלת האזרחות לצאצאי האנוסים והמגורשים מפורטוגל. החוק נכנס לתוקף ביום 1.4.2015.

 
אזרחות פורטוגלית אצל שמעון ריקלין
 

הוצאת דרכון פורטוגלי

 
לאחר אישור קבלת האזרחות מטעם ממשלת פורטוגל, יכול כל אזרח לבקש להוציא דרכון פורטוגלי.

הדרכון מטעם מדינת פורטוגל הינו דרכון אירופאי המאפשר תנועה חופשית בכל מדינות אירופה, מייתר את צורך בויזה בכניסה לארצות הברית מקל ומאפשר כניסה למספר מדינות, אליהן כניסה עם דרכון ישראלי קשה עד בלתי אפשרית. הליך הוצאת הדרכון בפורטוגל עצמה נחשב לפשוט.
 
 אזרחות פורטוגלית לעידן פז
דרכון פורטוגלי לנועה נדלר
ישעיהו, שקד ורותם סטרוגו
 

החקיקה המקלה על צאצאי יהודי פורטוגל בהליכי קבלת אזרחות פורטוגזית מסתמכת בעיקרה על חוק דומה, שנתן הקלות לצאצאי אזרחי פורטוגל, אשר עזבו את ארצם בשנות השלושים והעשרים של המאה הקודמת, והשתקעו בארצות דוברות פורטוגזית וברזיל בראשן.

הפרקטיקה הנהוגה בחוק מסתמכת על הוכחת אזרחות הסב או הסבתא באמצעות מסמכים מהרשויות בפורטוגל עצמה או בארץ אליה היגרו הסבתא או הסב. יישום הפרקטיקה בדבר הוכחת הקשר לפורטוגל, באמצעות מסמכים, הינה מאד קשה ועד בלתי אפשרית, ככל שזה נוגע למרבית קהילת יהדות פורטוגל, אשר גורשה לפני מאות שנים.

לבסוף, ביום 29.1.2015, אישרה ממשלת פורטוגל את החוק המדובר. לאחר ההנחיות מכוחן ייושם החוק הלכה למעשה וניתן להגיש את הבקשה לאזרחות. בתחילה דובר על כך שהחוק יאושר לתקופה בת 10 שנים, במסגרתן יוכלו המבקשים לפנות בבקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית ליהודים, עם הקלות משמעותיות וזאת בנימוק שהם צאצאי יהודי פורטוגל. הגבלת המועדים האמורה נמחקה בנוסח הסופי של החוק. כשנה לאחר חיקוק החוק, כבר אושרו בקשות האזרחות הראשונות של צאצאי המגורשים.


לבירור אזרחויות נוספות / השקעות - לחץ כאן
 
הכל על אזרחות פורטוגלית
 

למי מגיע דרכון פורטוגזי?

 
דרכי ההוכחה המרכזיות לקהילה היהודית או לרשות בפורטוגל יהיו:
 
  • אחד האלמנטים העיקריים הינו באמצעות ההוכחה כי שם משפחתו של הפונה נכלל ברשימת שמות המשפחה המוכרים כשל יהודי פורטוגל, על ממשלת פורטוגל. יש להבהיר כי אין המדובר ברשימת השמות של ממשלת ספרד, אלא ברשימה אחרת, אשר כאמור, פורסמה בחוק. חשוב לחזור ולציין שמדובר ברשימה חלקית וכי שם המשפחה אינו תנאי מספיק.
  • המצאת אישור על חברות בקהילה יהודית מחוץ לפורטוגל, המשמרת את נוהגי התפילה והקהילה היהודית הפורטוגזית.
  • המצאת הוכחות באמצעות מסמכים כגון פסקי דין רבניים, כתובות, ספרים תמונות ומחקרים על הקשר הנדרש.
  • הוכחת צאצאות באמצעות מסמכים / מחקר גינאולוגי. הכולל שירטוט עץ יוחסין ההולך אחורה ומפורט ככל הניתן.

לאור התמקצעות משרדנו בסיוע משפטי הקשור באירועים היסטוריים, אנו מאמינים שמחקר היסטורי – גנאלוגי נכון יכול להצביע באופן היעיל והברור ביותר על שורשיהם הפורטוגליים הספציפיים של לקוח ולקוחה. חשוב לציין כי ההקלות למי שיבקש אזרחות בפורטוגל בשל היותו צאצא של יהודי פורטוגל בעת הגירוש עדיין צריך לעמוד במספר תנאים שכל מבקש אזרחות פורטוגלית צריך לעמוד בהם, כגון העדר עבר פלילי.

אנו מאמינים כי בכדי להשיג את האזרחות הפורטוגזית יש צורך בייצוג נכון גם בארץ וגם בפורטוגל עצמה. שותפינו לדרך, בפורטוגל, הינו משרד עורכי דין גדול ומרכזי, בעל מספר סניפים, שלקח על עצמו את ייצוג לקוחותינו למול הרשויות העוסקות באישור בקשות האזרחות.

 
דרכון פורטוגלי - המרוץ לדרכון הזר: זינוק בביקוש לאזרחות זרה - חדשות 2
 
אזרחות פורטוגלית
 
המחוקק הפורטוגזי הטיל מטלה ליישום על רשות מנהל האוכלוסין בפורטוגל, בכל הנוגע להתמודדות עם הוכחת הקשר הנדרש, שכן ישנם מספר מוסדות אקדמאיים המחזיקים בידע ובהעתקי המסמכים הקיימים בנושא במכוני המחקר שלהם, ואין כל בטוחה שגם המידע שבידי מכוני מחקר אלו יש בכדי לעמוד בנטל ההוכחה המיושם כיום בפורטוגל.
 

מסלולים לקבלת דרכון פורטוגלי

 
החוק שאושרר קובע שני מסלולים דרכם יכול מבקש אזרחות לקבל אישור לקשר שלו ליהדות הפורטוגזית.

האחד: הגשת בקשה לקהילות היהודיות המרכזיות בפורטוגל. בדרך זו, על המבקש לפנות לאחת הקהילות, להוכיח לממונים על הנושא בקהילה את הקשר שלו. הטיפול בבקשה כרוך בעלות טיפול, אותה יש לשלם לקהילה המטפלת. באם הוועדה האחראית לכך בקהילה מגיעה למסקנה שאכן יש קשר שהוכח כנדרש, היא תנפיק למבקש אישור שהוא מקובל על הרשויות בפורטוגל.

השני: הגשת הוכחות לקשר ההיסטורי, הגנאלוגי והתרבותי הנדרש של המבקש אל יהודי פורטוגל ופזורותיה מעת הגירוש במאה החמש עשרה. החוק מציין במפורש רשימת שמות משפחה כגון פינטו, סוארס (זוארץ) וקסטרו, האופייניים ליהודים באזורים שונים בעולם, כאמצעי נוסף המסייע להוכיח קשר זה. חשוב לציין שרשימת שמות המשפחה המופיעה בחוק הינה חלקית ביותר וכי שם משפחה מתוך רשימה זו אינו מהווה תנאי מספיק לשם הכרה בקשר הנדרש.

החוק מונה נתונים נוספים אשר המצאתם יכולה לסייע בהוכחת הקשר, כגון המצאת אישור מהקהילה יהודית בעלת מאפיינים של יהודי פורטוגל, אשר אינה בפורטוגל, לכך שהמבקש נמנה על חבריה ומשתתף בטקסיה. לבסוף, החוק מתיר לרשויות הפורטוגזיות את האפשרות להיוועץ בקהילות היהודיות בפורטוגל לשם קבלת החלטה בעניינו של כל מבקש.

ישנו חשש שסעיף זה יביא לכך שהאופציה השנייה תהפוך לאות מתה, והרשויות בפורטוגל יפנו כל בקשה שלא מגיעה עם אישור של קהילה יהודית בפורטוגל אל הקהילות היהודיות, באופן בו הגשת בקשה לקבלת אזרחות, אשר תוגש ללא אישור מאחת מהקהילות היהודיות בפורטוגל, לרשויות הפורטוגזיות, תיקח יותר זמן שכן היא עושה "מסלול" כפול - מהרשות לקהילה ובחזרה.
 
שרון שטרן
רחל ולילך אזולאי
מור נווה
 
 
 
 
 
לבדיקת זכאות לדרכון פורטוגלי מלא את הפרטים:
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היתרי תושבות בפורטוגל

 
מצבה הכלכלי של פורטוגל אינו טוב ,כיום, אך קימות סיבות טובות אחרות לגור בפורטוגל, וכאשר העיקרית שבהן היא העובדה שהמחיה בפורטוגל הינה הזולה ביותר, באופן נחרץ, מבין כל מדינות מערב אירופה. בנוסף לסיבה זו, ניתן למנות גם לימודים במספר פקולטות נחשבות ברחבי המדינה.

סיבות אלו ואחרות מביאות לצורך בקבלת היתרי תושבות לתקופות קצרות או ארוכות ממשרד הפנים בפורטוגל. בעזרת עורכי דין פורטוגזיים, העוסקים בתחום , אנו מסייעים לקהל לקוחותינו לקבל את היתר התושבות הנדרש. אנו בוחנים כל מקרה ומציעים ללקוחותינו באם לשלב את הבקשה לקבלת היתר תושבות יחד עם הליך נוסף, כנגזרת מקבלת ויזת משקיע או כחלק מהליך לקבלת אזרחות פורטוגזית.
 
צרו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר או במספר 073-7841842 ונשמח לעזור.