חותם DUN'S 100 - 2024
PRAGMA
זהו מספר מקשר
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דרכון פורטוגלי - הוצאת אזרחות פורטוגלית

"אנו גאים בכך שייצגנו את האזרח הישראלי הראשון שקיבל אזרחות מכוח התיקון לחוק, המאפשר לצאצאי המגורשים להימנות על אזרחי פורטוגל. אנו מאושרים מכך שהצלחנו להביא להכרה באזרחותם הפורטוגלית של ילדי מי שהתאזרחו וגם בהכרה בבני זוגם של מי שהתאזרחו."

תוכן עניינים

עדכונים אחרונים על דרכון פורטוגלי

עדכון – פברואר 2024

לאחר שבית המשפט החוקתי בפורטוגל אישר את דבר תיקון החוק כחוקתי, נשיא פורטוגל נתן חתימתו לדבר החקיקה והחל מעת פרסומו, תחול חובת מגורים במשך שלוש שנים לכל מבקש חדש. עו"ד יוני ידיד פירט על כך לאתר YNET

ביום שישי, 18.3.2022, פורסמו ברבים התקנות לעניין הוכחת זיקה לפורטוגל דהיום, בתיקי בקשות לצאצאי המגורשים. שתי הדרכים המנויות, לפיהן ניתן להוכיח זיקה הן על ידי הצגת זכות במקרקעין שהועברה בירושה או על ידי הוכחת הסיטוריה של נסיעות תכופות לפורטוגל. שני התבחינים הללו אינם ברורים ומדוייקים דיים, כדי שניתן יהיה, לעת כתיבת שורות אלו, להסבירם בצורה טובה.

ביום 12.3.2022 הודיעה הקהילה היהודית בעיר פורטו שהיא מפסיקה לקבל בקשות חדשות ותדאג לעמוד בחובתה ולסיים את הטיפול בכל הבקשות לאישור צאצאות שהוגשו עד למועד אותה בקשה.

דרישת הוכחת הזיקה לפורטוגל דהיום נכנסה לתוקף ביום 1.9.2022. כל בקשה שהוגשה קודם לכן, נבחנה ללא צורך בהוכחת זיקה כזו.

החל מספטמבר 2022, לאור הוספת הדרישות להוכחת זיקה לפורטוגל כיום, הגשת הבקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית לצאצאי מגורשי ספרד הינה אפשרית אך קשה ביותר ועל כן, בטרם התחלת ההליך, נכון לבחון את היתכנותו בצורה מעמיקה.

הוצאת אזרחות פורטוגלית לצאצאי יהודי פורטוגל

במהלך שנת 2013, פרסמה ממשלת פורטוגל הודעה, לפיה בכוונתה לאפשר לצאצאי יהודי פורטוגל לקבל אזרחות פורטוגזית על פי קריטריונים מקלים ביחס להליך קבלת האזרחות הפורטוגזית הרגיל. ביולי 2014, ניתנה הוראה על ידי ממשלת פורטוגל לתקנן תקנות בעניין הליכי קבלת אזרחות פורטוגזית ליהודים צאצאי יהודי פורטוגל, בתוך 90 ימים.

הטיפול התמהמה מעט, אך לבסוף, ביום 27.2.2015, אושררו ההקלות בקבלת האזרחות לצאצאי האנוסים והמגורשים מפורטוגל. החוק נכנס לתוקף ביום 1.4.2015.

שקופית קודמת
שקופית הבאה

הוצאת דרכון פורטוגלי

לאחר אישור קבלת האזרחות מטעם ממשלת פורטוגל, יכול כל אזרח לבקש להוציא דרכון פורטוגלי.

הדרכון מטעם מדינת פורטוגל הינו דרכון אירופאי המאפשר תנועה חופשית בכל מדינות אירופה, מייתר את צורך בויזה בכניסה לארצות הברית מקל ומאפשר כניסה למספר מדינות, אליהן כניסה עם דרכון ישראלי קשה עד בלתי אפשרית. הליך הוצאת הדרכון בפורטוגל עצמה נחשב לפשוט.

החקיקה המקלה על צאצאי יהודי פורטוגל בהליכי קבלת אזרחות פורטוגזית מסתמכת בעיקרה על חוק דומה, שנתן הקלות לצאצאי אזרחי פורטוגל, אשר עזבו את ארצם בשנות השלושים והעשרים של המאה הקודמת, והשתקעו בארצות דוברות פורטוגזית וברזיל בראשן.

הפרקטיקה הנהוגה בחוק מסתמכת על הוכחת אזרחות הסב או הסבתא באמצעות מסמכים מהרשויות בפורטוגל עצמה או בארץ אליה היגרו הסבתא או הסב. יישום הפרקטיקה בדבר הוכחת הקשר לפורטוגל, באמצעות מסמכים, הינה מאד קשה ועד בלתי אפשרית, ככל שזה נוגע למרבית קהילת יהדות פורטוגל, אשר גורשה לפני מאות שנים.

לבסוף, ביום 29.1.2015, אישרה ממשלת פורטוגל את החוק המדובר. לאחר ההנחיות מכוחן ייושם החוק הלכה למעשה וניתן להגיש את הבקשה לאזרחות. בתחילה דובר על כך שהחוק יאושר לתקופה בת 10 שנים, במסגרתן יוכלו המבקשים לפנות בבקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית ליהודים, עם הקלות משמעותיות וזאת בנימוק שהם צאצאי יהודי פורטוגל. הגבלת המועדים האמורה נמחקה בנוסח הסופי של החוק. כשנה לאחר חיקוק החוק, כבר אושרו בקשות האזרחות הראשונות של צאצאי המגורשים.

לבירור אזרחויות נוספות / השקעות – לחץ כאן

למי מגיע דרכון פורטוגזי?

דרכי ההוכחה המרכזיות לקהילה היהודית או לרשות בפורטוגל יהיו:

אחד האלמנטים העיקריים הינו באמצעות ההוכחה כי שם משפחתו של הפונה נכלל ברשימת שמות המשפחה המוכרים כשל יהודי פורטוגל, על ממשלת פורטוגל. יש להבהיר כי אין המדובר ברשימת השמות של ממשלת ספרד, אלא ברשימה אחרת, אשר כאמור, פורסמה בחוק. חשוב לחזור ולציין שמדובר ברשימה חלקית וכי שם המשפחה אינו תנאי מספיק.
המצאת אישור על חברות בקהילה יהודית מחוץ לפורטוגל, המשמרת את נוהגי התפילה והקהילה היהודית הפורטוגזית. המצאת הוכחות באמצעות מסמכים כגון פסקי דין רבניים, כתובות, ספרים תמונות ומחקרים על הקשר הנדרש. הוכחת צאצאות באמצעות מסמכים / מחקר גינאולוגי. הכולל שירטוט עץ יוחסין ההולך אחורה ומפורט ככל הניתן.

לאור התמקצעות משרדנו בסיוע משפטי הקשור באירועים היסטוריים, אנו מאמינים שמחקר היסטורי – גנאלוגי נכון יכול להצביע באופן היעיל והברור ביותר על שורשיהם הפורטוגליים הספציפיים של לקוח ולקוחה. חשוב לציין כי ההקלות למי שיבקש אזרחות בפורטוגל בשל היותו צאצא של יהודי פורטוגל בעת הגירוש עדיין צריך לעמוד במספר תנאים שכל מבקש אזרחות פורטוגלית צריך לעמוד בהם, כגון העדר עבר פלילי.

אנו מאמינים כי בכדי להשיג את האזרחות הפורטוגזית יש צורך בייצוג נכון גם בארץ וגם בפורטוגל עצמה. שותפינו לדרך, בפורטוגל, הינו משרד עורכי דין גדול ומרכזי, בעל מספר סניפים, שלקח על עצמו את ייצוג לקוחותינו למול הרשויות העוסקות באישור בקשות האזרחות.
המחוקק הפורטוגזי הטיל מטלה ליישום על רשות מנהל האוכלוסין בפורטוגל, בכל הנוגע להתמודדות עם הוכחת הקשר הנדרש, שכן ישנם מספר מוסדות אקדמאיים המחזיקים בידע ובהעתקי המסמכים הקיימים בנושא במכוני המחקר שלהם, ואין כל בטוחה שגם המידע שבידי מכוני מחקר אלו יש בכדי לעמוד בנטל ההוכחה המיושם כיום בפורטוגל.

דרכון פורטוגלי - המרוץ לדרכון הזר: זינוק בביקוש לאזרחות זרה - חדשות 2

מסלולים לקבלת דרכון פורטוגלי

821
815
796

החוק שאושרר קובע שני מסלולים דרכם יכול מבקש אזרחות לקבל אישור לקשר שלו ליהדות הפורטוגזית.

האחד: הגשת בקשה לקהילות היהודיות המרכזיות בפורטוגל. בדרך זו, על המבקש לפנות לאחת הקהילות, להוכיח לממונים על הנושא בקהילה את הקשר שלו. הטיפול בבקשה כרוך בעלות טיפול, אותה יש לשלם לקהילה המטפלת. באם הוועדה האחראית לכך בקהילה מגיעה למסקנה שאכן יש קשר שהוכח כנדרש, היא תנפיק למבקש אישור שהוא מקובל על הרשויות בפורטוגל.

השני: הגשת הוכחות לקשר ההיסטורי, הגנאלוגי והתרבותי הנדרש של המבקש אל יהודי פורטוגל ופזורותיה מעת הגירוש במאה החמש עשרה. החוק מציין במפורש רשימת שמות משפחה כגון פינטו, סוארס (זוארץ) וקסטרו, האופייניים ליהודים באזורים שונים בעולם, כאמצעי נוסף המסייע להוכיח קשר זה. חשוב לציין שרשימת שמות המשפחה המופיעה בחוק הינה חלקית ביותר וכי שם משפחה מתוך רשימה זו אינו מהווה תנאי מספיק לשם הכרה בקשר הנדרש.

החוק מונה נתונים נוספים אשר המצאתם יכולה לסייע בהוכחת הקשר, כגון המצאת אישור מהקהילה יהודית בעלת מאפיינים של יהודי פורטוגל, אשר אינה בפורטוגל, לכך שהמבקש נמנה על חבריה ומשתתף בטקסיה. לבסוף, החוק מתיר לרשויות הפורטוגזיות את האפשרות להיוועץ בקהילות היהודיות בפורטוגל לשם קבלת החלטה בעניינו של כל מבקש.

ישנו חשש שסעיף זה יביא לכך שהאופציה השנייה תהפוך לאות מתה, והרשויות בפורטוגל יפנו כל בקשה שלא מגיעה עם אישור של קהילה יהודית בפורטוגל אל הקהילות היהודיות, באופן בו הגשת בקשה לקבלת אזרחות, אשר תוגש ללא אישור מאחת מהקהילות היהודיות בפורטוגל, לרשויות הפורטוגזיות, תיקח יותר זמן שכן היא עושה "מסלול" כפול – מהרשות לקהילה ובחזרה.

שקופית קודמת
שקופית הבאה
לבדיקת זכאות לדרכון פורטוגלי לבני זוג/ ילדים מלא את הפרטים:

היתרי תושבות בפורטוגל

מצבה הכלכלי של פורטוגל אינו טוב ,כיום, אך קימות סיבות טובות אחרות לגור בפורטוגל, וכאשר העיקרית שבהן היא העובדה שהמחיה בפורטוגל הינה הזולה ביותר, באופן נחרץ, מבין כל מדינות מערב אירופה. בנוסף לסיבה זו, ניתן למנות גם לימודים במספר פקולטות נחשבות ברחבי המדינה.

סיבות אלו ואחרות מביאות לצורך בקבלת היתרי תושבות לתקופות קצרות או ארוכות ממשרד הפנים בפורטוגל. בעזרת עורכי דין פורטוגזיים, העוסקים בתחום , אנו מסייעים לקהל לקוחותינו לקבל את היתר התושבות הנדרש. אנו בוחנים כל מקרה ומציעים ללקוחותינו באם לשלב את הבקשה לקבלת היתר תושבות יחד עם הליך נוסף, כנגזרת מקבלת ויזת משקיע או כחלק מהליך לקבלת אזרחות פורטוגזית.

ככה תשפרו את הסיכוי לקבל אזרחות פורטוגלית

נתחיל מהבסיס. על-פי החוק הפורטוגלי, כל מי שמוכיח קשר משפחתי-היסטורי ליהודים שגורשו מפורטוגל (פלוס כמה תנאים אחרים), יכול לקבל אזרחות פורטוגלית מקומית. במילים אחרות: כרטיס כניסה לכל מדינות האיחוד האירופאי והזדמנויות מגורים ותעסוקה. עם ישראל, חובב טרנדים ידוע, עלה על הגל ואלפים כבר ניסו את מזלם. הרבה גם הצליחו, וכיום יש להם דרכון פורטוגלי חדש מהניילונים.

ומה אצלכם? אולי שמעתם משהו בארוחת שישי על שושלת משפחתית בליסבון… אולי גיליתם תמונת ילדות של סבא רבא ברחובות פורטו… ואולי פשוט יש לכם את שם המשפחה הנכון. זו כבר התחלה טובה בדרך לדרכון הפורטוגלי, אבל לפני שחוגגים עם בקבוק של יין פורט, יש כמה דברים שאתם חייבים לדעת על התהליך.

עבודת שורשים: הכול מתחיל באילן היוחסין שלכם

הרשויות בפורטוגל רוצות הוכחות חותכות לקשר המשפחתי – והוכחות כאלה, מסתבר, דווקא כן גדלות על עצים. הרשויות מחייבות את הקהילות היהודיות, שמאשרות את הבקשות לאזרחות, להחזיק באילן היוחסין של מגיש הבקשה ולהעבירו במידת הצורך לבדיקה מעמיקה. זה זמן טוב להתחיל לחקור את השורשים, ויפה שעה אחת קודם.

עו"ד יוני ידיד בתכנית "וואלה! שואוביז" – אזרחות פורטוגלית לסלבריטאים עם ילדים

קשר משפחתי: אזרחות גם לבני זוג ולילדים קטינים

אם יש משהו שאנחנו הישראלים יודעים / אוהבים לעשות, זה לדאוג לקרובים לנו. בטח כשמדובר בלקבל אזרחות אירופאית. אז כדאי שתדעו: ברגע שתשיגו את הדרכון הפורטוגלי המיוחל, תוכלו להגיש בקשת אזרחות גם עבור בני משפחתכם, למרות שהם לא נושאים בעצמם בתואר "צאצאים של מגורשים". תהיו אופטימיים: משרדנו היה הראשון שהצליח להשיג אזרחות גם לילדים קטינים וגם לבני זוג!

איך אומרים Fake News בפורטוגזית?

ברשת מסתובב הרבה מידע על תהליך קבלת האזרחות הפורטוגלית, וחלקו לא ממש קשור למציאות. לנו חשוב לדייק בפרטים ולהיות מחוברים למה שבאמת קורה בשטח, כדי לשפר את סיכויים להשלים את המשימה:

  • החוק לא הולך לשום מקום – עד לחודש מאי 2020, כל מי שדיבר על זה שהחוק מוגבל בזמן, פשוט דיבר שטויות. הוא לא היה מוגבל בזמן, וגם אין כמות מוגבלת של אזרחויות שהממשל מתכוון לחלק. לצערנו, בחודש מאי 2020 הונחה הצעת חוק, לפיה, החל מינואר 2022, יתווסף קריטריון שיקשה על רבים ממימוש הזכות בדמות חובת מגורים שנתיים בפורטוגל וזאת לאור כמת הבקשות המרובה ואופן השיווק הלא ראוי של חברות מסוימות בישראל ובטורקיה.
    ביום 15.7.2020, הפרלמנט הפורטוגלי הוריד את הצעת החוק מסדר יומו.

  • זה בעיקר עניין של זמן – בעוד שאחד מלקוחותינו קיבל אזרחות תוך שנה וחודשיים בלבד, הממוצע עומד על שנתיים. זה סביר לחלוטין לתהליך שכזה. מי שמבטיח אזרחות פורטוגלית תוך שנה או פחות, מדבר על לוח זמנים לא ריאלי. יכול להיות שגם ייקח לכם קצת זמן לקבוע פגישה בקונסוליית פורטוגל שבתל אביב, אבל דבר אחד בטוח: הזמן טס כשיש משהו טוב לצפות לו.

עדכונים בהליך הוצאת דרכון פורטוגלי

על-פי החוק הפורטוגלי, כל מי שמוכיח קשר משפחתי-היסטורי ליהודים שגורשו מפורטוגל ועומד בתבחינים אחרים, יכול לקבל דרכון ואזרחות פורטוגלית, שהיא למעשה אזרחות אירופאית.

לאחר כמה גלגולים ושינויים, החוק אושר בתחילת 2015 בנוסחו הסופי. עם זאת, מספר משתנים חדשים משפיעים על האופן שבו החוק מיושם בפועל, וכך על האופן שבו ישראלים מקבלים, או לא מקבלים, אזרחות פורטוגלית.

עומדים להגיש בקשה? קראו טוב יותר את המפה:

אי-הסתפקות של הרשויות בפורטוגל באישור הקהילות היהודיות ותחקור נוסף של אישורי הצאצאות מטעמן

לאחר שכבר התקבלו אלפי אזרחים חדשים, הממשל הפורטוגלי החליט לבחון בצורה יותר מעמיקה את הקהילות היהודיות שמנפיקות את אישורי הצאצאות. הדרישות החמירו, אך משרדנו מוצא שרף הבדיקה, הנהוג בחלק מהמקומות, עדיין נמוך מהבקשה הממוצעת שמשרדנו עורך וכותב.רשות האוכלוסין הפורטוגלית מחייבת כעת את הקהילות היהודית להחזיק באילן יוחסין של מגיש הבקשה, ולעתים גם לספקו לרשויות לצורך עיון מעמיק. במידה שאילן יוחסין כזה לא יהיה בנמצא, ייתכן שלא תאושר הבקשה.

הגשת בקשה לדרכון פורטוגלי גם לבני זוג ולילדים קטינים

ייתכן שכבר הוכחתם את זכאותכם לאזרחות כנגד אילן היוחסין המשפחתי, וקיבלתם את הדרכון הפורטוגלי המיוחל. הצעד הבא הוא הגשת בקשה לדרכון פורטוגלי עבור משפחתכם – ילדיכם הקטינים ובני הזוג שאינם צאצאים של מגורשי ספרד.משרדנו הצליח ליצור תקדימים בעניין זה: השגנו גם אזרחות פורטוגלית לילדים קטינים וגם לבני הזוג (אשר אינם זכאים מכוח הצאצאות) של צאצאי מגורשים.

שינוי התנהלות ומדיניות פרו-אקטיבית של רשות האוכלוסין הפורטוגלית

בשנה האחרונה, בעיקר לאור תוספת כוח אדם ושינוי ניהולי, רשות האוכלוסין הפורטוגלית זירזה את קצב הטיפול בבקשות להתאזרחות. כעת צוואר הבקבוק העיקרי הוא לאחר אישור הבקשה על-ידי שרת המשפטים, ואנו מקווים שפרק הזמן מעת החתימה ועד להנפקת תעודת הלידה יצומצם גם הוא. לצד שיפור זה, החלה רשות האוכלוסין הפורטוגלית לנהל מדיניות יותר קשיחה בצורת התראות טרום דחייה של הבקשות, בגין אי-השלמת מסמכים או אי-מענה לשאלותיה. לעתים מדובר על התראות של 20 יום, אליהן יש להתייחס במהרה.

הערמת קשיים בקבלת טיפול מטעם קונסוליית פורטוגל בתל אביב

מעת חיקוק התיקון לחוק האזרחות הפורטוגלי, המקל על הגשת בקשות התאזרחות לצאצאי המגורשים, קונסוליית פורטוגל בתל אביב בנושא הלכה ונעשתה קשוחה יותר ופחות שירותית כולי עלמא ככלל ולמבקשים להתאזרח בפרט.הדוגמא הטרייה ביותר הנה קביעה שרירותית שהופעלה רטרואקטיבית, אשר אינה מאפשרת לעורך דין דרכון פורטוגלי ישראלי מייצג לקבל תעודות יושר בעבור לקוחותיו, כבעבר. בהקשר זה ראוי לציין כי אנו מוצאים שמשך הזמן לקביעת פגישות בקונסוליה, בכל הקשור לבקשות התאזרחות, מתארך והולך.

פיזור תיקי בקשות ההתאזרחות בלשכות האוכלוסין בכל רחבי פורטוגל

הבקשות להתאזרחות לפי ההקלות לצאצאי המגורשים, היו נבדקות רק בליסבון ויותר מאוחר גם בפורטו. לפחות חלק מהבדיקה תתחיל להתבצע גם בלשכות

מה עוד כדאי לדעת?

תהליך קבלת הדרכון הפורטוגלי הוא נושא חם ברשת, ושם מסתובב הרבה מידע – חלקו לא נאמן למציאות, בלשון המעטה. לנו חשוב לדייק בפרטים ולהיות מחוברים למה שבאמת קורה בשטח:

השמועות כי חלון ההזדמנויות להוצאת דרכון פורטוגלי עומד להיסגר אינן נכונות

ע"פ הצעת חוק שהונחה בפרלמנט הפורטוגלי בחודש מאי 2020, החל מינואר 2022 מבקש אזרחות פורטוגלית יחוייב במגורים בפורטוגל במשך שנתיים, קודם לכן. על המנגנון והפרטים הסופיים נדע לספר רק לאחר שהדבר יעוגן בסוף בחקיקה. כל הבקשות להתאזרחות שיוגשו לפני המועד הקובע, אשר גם הוא עוד יכול להשתנות במהלך הליך החקיקה, יבדקו לפי הקריטריונים הידועים עתה.

ביום 15.7.2020, הפרלמנט הפורטוגלי החליט להוריד את הצעת החוק הזו מסדר יומו. נכון לכתיבת שורות אלו, אין הצעת חוק אחרת המתייחסת לסעיף החוק העוסק בצאצאי המגורשים.

בחודשים פברואר – מרץ 2021, צפוי להתפרסם שינוי בדברי החוק הפורטוגליים, שעיקרו החמרות על מי שיגיש את הבקשה לאזרחות לאחר פרסומו. יש שמועות שונות על מהות ההחמרות, אך לא ברור מהן כעת.

לוקח זמן לקבל אזרחות ודרכון פורטוגלי

תהליך קבלת אזרחות פורטוגלית אורך כמעט שנתיים בממוצע, ואלפי הישראלים שכבר עברו אותו מחזיקים בדרכון זר. מי שמבטיח אזרחות ודרכון פורטוגלי תוך שנה או פחות, נתלה חלק קטן מהמקרים . לנו לדוגמא, יש במשרד לקוחות רבים שקיבלו אזרחות בתוך חצי שנה ופחות מכך, אבל מנגד יש רבים אחרים שההליך לקח עבורם יותר משנתיים.

כתבות שפורסמו בנושא דרכון פורטוגלי ואזרחות פורטוגלית

ייצוג משפטי מעלה את סיכויי ההצלחה

להשיג אזרחות זה לא פשוט – אבל לגמרי אפשרי! משרדנו ייצג את הישראלי הראשון שקיבל אזרחות פורטוגלית, וליווה יותר מ-1,000 מבקשי אזרחות מישראל וממדינות נוספות, שהגשימו חלום קטן וקיבלו את אזרחותם. נשמח לעזור גם לכם לעשות את הצעד, ולעשות אותו נכון, כדי שגם אתם תצאו בסוף התהליך עם דרכון אדמדם ביד.

חיוכים של ניצחון

815 1
526 1
820 2

כל מה שהכרחי לדעת על הוצאת דרכון פורטוגלי בתקופת הקורונה

המצב בפורטוגל בתקופת הקורונה שונה מאוד מהמצב בישראל. אף שפורטוגל סבלה מגלי קורונה תכופים, ולמרות שקצב ההדבקה ומספר המתים בה, כ-18 אלף, גבוהים מאלה של ישראל, הרי שהסגרים וההגבלות הפנימיים שחלים בה חמורים הרבה פחות. עם זאת, כל העוסקים בתחום מספרים על האטה משמעותית בהליך קבלת הדרכון הפורטוגלי. וכך, אם בעבר ההליך כולו, על כל שלביו, ארך כשנתיים בממוצע, הרי שכיום הוא אורך זמן רב יותר. קשה להעריך כמה בדיוק, אך בהחלט מדובר בהארכה משמעותית של זמן התור.

בתקופת הקורונה נוצרו עומסים גדולים במיוחד על רשויות האוכלוסין הפורטוגליות, כמו גם על השגרירות הפורטוגלית בתל אביב.
העומס מתבטא בכל שלבי ההליך, ובמיוחד בשלב הסופי של הבקשה להוצאת האזרחות וקבלת הדרכון עצמו במחלקה הקונסולרית בשגרירות. למעשה, העומס הרב גרם לעיכוב משמעותי גם בתיקים שנפתחו עוד לפני הקורונה.
לדוגמה, בקשות רבות לקבלת הדרכון שהוגשו בסוף 2019 או בתחילת 2020 מקבלות מענה רק כעת (אוקטובר 2021), בעוד שבעבר, השלב הסופי ארך מספר חודשים לכל היותר.

פורטוגל הסתגרה והגבילה מאוד את הכניסה אליה ממדינות אחרות ולמשך תקופה ממושכת אף אסרה כניסת אזרחים ממדינות רבות, ביניהן ישראל. בנוסף, התנהלות משרדי הממשלה השונים השתנתה בצורה דרמטית.
הסגרים וההגבלות הפנימיות הובילו להפסקות ממושכות בפעילות המשרדים, שגם כך הואטה בשל המחסור בכוח אדם כתוצאה מבידודים. הצורך לטפל בצרכים הדחופים שנוצרו כתוצאה מהקורונה הוביל לדחיקת הטיפול בבקשות אזרחות לתחתית סדר העדיפויות. לבסוף, חלה עלייה משמעותית במספר הבקשות לדרכון פורטוגלי שהוגשו על ידי ישראלים החל מהגל השני של המגיפה. כל אלה יחד הגבירו את העומס והובילו להתארכות משמעותית של משך ההליך.

בהחלט. נכון לרגע זה, קשה מאוד עד בלתי אפשרי לקבוע תור בקונסוליה הפורטוגלית בתל אביב. מי שהגיעו לשלב הסופי (כלומר, בקשתם אושרה על ידי הרשויות בפורטוגל) וינסו לקבוע תור בשגרירות, צפויים לקבל תור לשנת 2023 ואולי אף מאוחר מכך. לכן, עדיף לטוס לפורטוגל. מומלץ לקבוע תור מראש וניתן לעשות זאת באופן מקוון.

חשוב לתכנן את הנסיעה ולהפחית גורמי סיכון. ראשית, כדאי להירשם מראש (ניתן לקבוע תור גם עשרה ימים קדימה) ולתכנן את תאריכי הטיסה בהתאם. בנוסף, ככל שתהיו מוכנים לנסוע ללשכת אוכלוסין הממוקמת רחוק יותר מהמרכזים העירוניים הגדולים, כך הסיכוי לקבל תור במהירות הוא גבוה יותר.
הסיכון היחידי כמעט בנסיעה לפורטוגל הוא שהלשכה שקבעתם בה תור תיסגר עם הגעתכם בשל הקורונה. לפחות נכון להיום, נראה כי הסבירות שהדבר יקרה היא נמוכה, ובכל מקרה יש לכך פיתרון פשוט – ניתן ללכת ללשכה אחרת, לעמוד בה בתור ולהתקבל בה על סמך התור שקבעתם ללשכה שנסגרה.

נכון לאוקטובר 2021 מחוסנים אינם נדרשים לחובת בידוד בפורטוגל. עם זאת, התנאים מתעדכנים מעת לעת וחובה לבדוק באתר של משרד החוץ מה המצב כאשר מתכננים את הנסיעה ולוודא שהתור שקבעתם אינו חופף את תקופת הבידוד (במדה ותידרש כזו).

מעט אחרי תחילת המגיפה, באמצע 2020, עלתה בפורטוגל הצעת חוק בנושא אזרחות לצאצאי מגורשים. מטרתה היתה להקשות את תנאי קבלת האזרחות (בדומה למה שקרה בספרד). הצעת החוק לא התקבלה, והחוק הישן נשאר על כנו, אך במקומה התקבלו תקנות חדשות. עם זאת, תקנות אלו, שהיו אמורות להתפרסם עד מרץ 2021, לא הוצגו לציבור (נכון לאוקטובר 2021), כך שלא ידוע מה יהיו ההחמרות בתנאי ההתאזרחות, ואם בכלל יהיו כאלה. לכן, כרגע לפחות לא ניתן להצביע על קשר בין הצעת החוק לבין התארכות משך התורים.

בהחלט לא. גם אם התקנות החדשות יבטאו החמרה כלשהי, הרי שהן לא יופעלו רטרואקטיבית. לכן, כל עוד הן לא מוצגות לציבור, לא כדאי להימנע מכניסה להליך. להיפך. כל שיש לקחת בחשבון הוא שנכון לזמן כתיבת מאמר זה (אוקטובר 2021), משך התור לקבלת הדרכון (למי שיימצאו זכאים) צפוי להיות ארוך יותר מהרגיל בצורה משמעותית, בשל הנסיבות שמגיפת הקורונה יצרה.

ליווי של עורך דין בתהליך קבלת האזרחות יכול להקל עליכם באופן משמעותי ולהגדיל את הסיכויים לקבלת דרכון. לקוחות המשרד מקבלים ליווי מלא בכל שלבי ההליך, מתחילתו ועד לרגע קבלת הדרכון, כולל הדרכה כיצד לקבוע תור, לאן כדאי לפנות במדה ונוסעים לפורטוגל, פרטים מלאים על כל שלב בתהליך, וסיוע מרחוק בכל קושי שנוצר במדת הצורך.

ניקח לדוגמה לקוח שטס לפורטוגל להגיש בקשה לאזרחות בעיצומה של המגיפה. תחילה, סייענו לו בזימון תור ללשכה מרוחקת שהתורים בה מהירים יותר. לרוע המזל, עם הגעתו התברר שהלשכה בה קבע תור סגורה בגלל שאחד העובדים חלה וכל העובדים נכנסו לבידוד. בשלב זה הוא התקשר למשרדנו בארץ וסייענו לו כיצד להתמודד עם הקושי, לאיזו לשכה חלופית קרובה עליו לפנות ואיך להתנהל נכון מולה. בסופו של דבר, הוא קיבל תעודת זהות ודרכון באותה נסיעה. לעומתו, אדם שאין לו ליווי מקצועי עלול היה להעלות חרס בידו.

ובקצרה... שאלות ותשובות כלליות בנושא דרכון פורטוגלי

אלו עיקר התנאים בעת הגשת בקשת להתאזרחות בפורטוגל מכוח החוק המקל לצאצאי מגורי ספרד: על מבקש הדרכון להיות מעל גיל 18, יהודי וללא עבר פלילי. מעבר לכך עליו להציג הוכחה כי הינו צאצא למגורשי ספרד ולקבל את אישור הקהילה היהודית. יש להוכיח את כל התנאים הללו.

השלב הראשון לקבלת האזרחות יהיה קבלת אישור הקהילה היהודית בפורטוגל על היותכם צאצאים למגורשי ספרד. עושים זאת בפניה אליהם עם המסמכים המתאימים. השלב השני הגשת בקשה אל רשות האוכלוסין הפורטוגלית. לאחר מכן העבודה היא של ממשלת פורטוגל בלבד עד לקבלת האזרחות והדרכון.

כיום, התהליך לוקח בממוצע כשנה וחצי – שנתיים וחצי. זאת בלי להחשיב מקרי קצה, כמו לקוח שלנו שקיבל אזרחות בתוך חצי שנה ומספר לקוחות שתיקם נמשך מספר שנים.

האזרחות הפורטוגזית תקפה לכל החיים. את הדרכון יש לחדש מדי כמה שנים אך הפעולה היא בירוקרטית בלבד.

דרכון פורטוגלי משמעו כרטיס כניסה לכל מדינות האיחוד האירופי כאזרחים לכל דבר, כולל אשרת עבודה לעבודה חופשית כשכירים או כבעלי עסק ואפשרות ללימודים אקדמיים בשכר לימוד נמוך הניתן לאזרחי האיחוד האירופי. בנוסף מדובר על כניסה לארה"ב ללא ויזה, יתרון שגם מקל על המעוניינים להגיע לארה"ב וכן האפשרות להגיע למדינות שלישראלים אין אשרת כניסה אליהן בכלל, כמו אינדונזיה לדוגמה. האזרחות הפורטוגלית הינה אזרחות נחשקת, שכן פורטוגל הינה אחת המדינות הצומחות ביותר כיום באירופה בפרט ובעולם ככלל.

תנאי שאינו מספיק ואינו הכרחי להוכחת הצאצאות, אך יכול להעיד על אפשרות לזכאות הוא שם המשפחה. חשוב לדעת כי גם אם שם המשפחה שלכם אינו מהשמות המוכרים עדיין הדבר אינו אומר שלא ניתן להתחיל את התהליך שכן כאמור, שם משפחה אינו תנאי הכרחי או תנאי מספיק, לא דרך אחת מיני כמה, המצביעה על קשר למגורשי ספרד. מומלץ לרדת קצת יותר עמוק לתוך השורשים ולמצוא מסמכים המעידים על קשר ליהדות ספרד, כולל ארץ הלידה של ההורים או הסבא והסבתא, שם המשפחה הקודם אם שלכם הוא שם מעוברת. אנו מאמינים כי מדינת המוצא של משפחה מהותית יותר משם המשפחה.

מדינות המוצא מהן אמורה להגיע המשפחה אינן רק מדינות הנחשבות למדינות יהודי ספרד הקלאסיות אלא כל מדינה אליה הגיעו מגורשי ספרד ופורטוגל. במדינות אלו נמנות מרוקו, אלג'יר, תוניס, עיראק, לוב, מצרים, סוריה, לבנון, טורקיה, יוון, מדינות יוגוסלביה לשעבר, בולגריה, ואפילו הולנד שנחשבה לאחת המדינות הראשונות אליה הגיעו יהודים מפורטוגל. גם במדינות כמו הונגריה ואפילו גרמניה הנחשבת לאשכנזית מובהקת הצליחו להגיע צאצאים של מגורשי ספרד. לכן, חשוב לעשות בדיקה מעמיקה של השורשים הספציפיים של משפחתך.

מספר זה הינו מספר ווירטואלי והינו חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ, ומפנה את המתקשר לבית העסק.

משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.
מספר הטלפון של העסק מופיע בדף צור קשר באתר.

דילוג לתוכן