David Yadid
דוד ידיד משרד עורכי דין ונוטריון
 
 
 
 
חיפוש
 
 
 
 
 
 

אזרחות ספרדית ודרכון ספרדי

ויזות משקיעים, היתרי תושבות, אזרחות ודרכון ספרדיים

 
משרד המשפטים הספרדי פרסם בחודש פברואר 2014 טיוטת חוק, אשר יאפשר לצאצאי מגורשי ספרד לקבל בתנאים מסוימים אזרחות ספרדית.

המיוחד בהצעת חוק זו, אשר הינה המשך לשני חוקים בנושא, שחוקקו בשנים 1929 ו-1949, הינה שהפעם המבקש לא יצטרך לוותר על אזרחותו הנוספת.
 
אזרחות ספרדית
 

בכך יתאפשר למבקשים רבים לקבל אזרחות נוספת בלי לוותר על אזרחותם הישראלית. לאור טיפולנו רב השנים בהשגת אזרחויות גרמנית ואוסטרית ולאור הכרותנו עם הרשויות הספרדיות, אנו התחלנו לטפל בנושא זה.

הטיפול של משרד עורכי דין ונוטריון דוד ידיד בנושא השגת דרכון ואזרחות ספרדית נעשה בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין בספרד , המתמחים בנושא השגת אזרחות ספרדית, למול הרשויות הרלוונטיות בספרד.


מצ”ב פרסום משרד המשפטים הספרדי

בחודש יוני 2015, הסתיימו הליכי החקיקה בספרד, והחוק נכנס לתוקף, למשך תקופה בת שלוש שנים, אשר כפי שנראה עתה, לא תוארך. על פי הידוע לנו, מטרת החוק היתה בעיקר לאפשר ליהודי טורקיה וונצואלה, שתי מדינות בהן הקהילה היהודית מצויה בבעיה, לקבל אזרחות ספרדית ולהגר לספרד.

נכון לכתיבת שורות אלו מסתמן כי כמות אנשי המנהל שיטפלו בנושא וכמות האישורים שיינתנו לא תהיה מרובה , בנוסף, כל מסמך שמהווה חלק מהליך קבלת האזרחות חייב להות מתורגם ומאושר על ידי מתרגם מושבע, מעברית לספרדית. כיום יש בישראל רק מתרגמת מושבעת אחת שמקובלת על הרשויות הספרדיות.

כפי שמסתמן כעת, הליך קבלת אזרחות ספרדית הולך להיות מסובך ודי יקר ומומלץ לעקוב אחר ההתפתחויות בהתקדמות ההליכים.

על המבקש לקבל אזרחות ספרדית מכוחו של התיקון לחוק, שהינו בעל אזרחות ישראלית, לעבור את חמשת השלבים הבאים:

  1. הוכחת קשר משפחתי למגורשי ספרד
  2. הוכחה על שליטה ברמה הנדרשת בשפה הספרדית, באמצעות בחינה במכון סרוונטס
  3. הוכחה על קשר קיים ממשי למדינת ספרד
  4. חקירה על ידי נוטריון ספרדי בספרד
  5. בחינה על ההיסטוריה, המורשת, החוקה, בתי המחוקקים והממשל הספרדיים

לאחר שאושר החוק בספרד, במקביל לחוק דומה שאושר בפורטוגל, יהיו לחלק מהפונים אפשרות לפנות במקביל לשתי המדינות, ולחלופין, להחליט לפנות במסלול הנוח יותר לאישור.

יש לציין כי הקושי הינו בקבלת אזרחות ספרד וכי לאחר קבלת האזרחות המיוחלת, הליך הוצאת דרכון ספרדי הינו קל ופשוט.

גם היום, לאחר תיקון החוק וטרם שתוקננו הוראות שעה, המאפשרים הקלות בקבלת אזרחות ספרד, משרדנו מייצג, בסיוע עורכי דין ספרדיים, בהליכי השגת אזרחות, על פי החוק הקיים וויזות משקיעים בספרד.

דוגמאות למקרים בהם יש לשקול טיפול בקבלת אזרחות ספרדית, עוד בטרם תיקון החוק:

א. באם לסב או לאב היתה אזרחות ספרדית
ב. מי שמעוניין להשקיע בעסק או נדל"ן בספרד
ג. בעל כישורים נדרשים בספרד- החל במהנדסים ומתכנתים וכלה בכדורגלנים


המעוניינים בפרטים נוספים מטעם משרדנו – נא ליצור עמנו קשר באמצעות המייל info@yadidlaw.com
או בטלפון: 03-5101158
או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.