הקרן לתביעות מאוחרות של ועידת התביעות

הקרן לתביעות מאוחרות של ועידת התביעות

הקרן לתביעות מאוחרות של ועידת התביעות “קרן הבקשות המאוחרות” (Late Applicants Fund), הינה קרן המחזיקה בסך כ-250 מיליון שקל (זאת לפי פרסומי הקרן עצמה) ומיועדת עבור יורשי רכוש יהודי במזרח גרמניה, אשר הוחרם או נמכר בכפייה, על ידי הנאצים משנת 1933. מדובר בנכסים אשר ועידת התביעות קיבלה בגינם תשלום, כארגון יורש, במסגרת חוק הרכוש הגרמני, […]

פיצויים מגרמניה

פיצויים מגרמניה

פיצויים מגרמניה בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, מסדה ממשלת גרמניה המערבית את דרכי הפיצוי השונות ליחידים ולאומות השונות. עד לנפילת חומת ברלין ואיחוד גרמניה, מלוא הפיצויים מגרמניה נעשו לתושבי הגוש המערבי. כחלק מאותם פיצויים לניצולי שואה, הוסכם שהניצולים יקבלו פיצוי אישי בגין הרדיפות והפגיעות שאותו אדם סבל מיד הנאצים ועוזריהם. כחלק מאותן הסכמות, סוכם גם […]

חוק נכי רדיפות הנאצים התש"יז 1957

חוק נכי רדיפות הנאצים התש"יז 1957

חוק נכי רדיפות הנאצים התש"יז 1957 תוכן עניינים פיצוי חודשי מהרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר כללימשרדנו מטפל בכל שלבי התביעה להכרה בנרדפותו של ניצול שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי”ז-1957.הטיפול שאנו נותנים בעניין זה,החל בגיבוש כל המידע והמסמכים הנדרשים, עובר בניסוח התביעה לרשות, וכלה בפנייה לוועדת הערר במקרה של דחייה ע”י הגשת ערר, […]

מימוש זכויות רפואיות למול הרשות לזכויות ניצולי השואה

זכויות רפואיות ניצולי שואה

מימוש זכויות רפואיות למול הרשות לזכויות ניצולי השואה עד לשנת 2008, עמד בפני רבים שהוכרו כנפגעים ע"פ חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז – 1957 מכשול נוסף טרם קיבלו תגמוליהם, בדמות אי הכרה בזכויותיהם הרפואיות. בשנת 2008, בעקבות המלצת ועדת דורנר, שקבעה שיש להסדיר סוגיה זו, באופן מונגש יותר, מינתה הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר, […]

קצבת זקנה מהמוסד לביטוח סוציאלי הגרמני

קצבת זקנה מהמוסד לביטוח סוציאלי הגרמני

קצבת זקנה מהמוסד לביטוח סוציאלי הגרמני על פי החוק הגרמני משלם ה"מוסד לביטוח סוציאלי" הגרמני, הוא המקביל של המוסד לביטוח לאומי בישראל, תשלומים חודשיים, במסגרת של קצבת זקנה, למי שעבדו בגטאות בעת מלחמת העולם השנייה. התשלומים משולמים לניצולים אשר עבדו, שלא מתוך כפייה, אלא בעבור שכר מסוגים שונים, בגטאות המוגדרים על ידי הגרמנים כגטאות סגורים, […]